Jak czytamy w odpowiedzi ministra rolnictwa na interpelację poselską nr 8565, na obecnym etapie prac, podstawą opodatkowania rolników powinien być ich dochód stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania. Stawka podatku powinna wynosić 19 proc. Rolnicy będą mieli możliwość wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania, przy czym płacący podatek dochodowy powinni być zwolnieni z podatku rolnego. Z opodatkowania podatkiem dochodowym wyłączone będą dopłaty unijne

Podatek ma stanowić dochód gmin, które obecnie zasilają swoje budżety dochodami z podatku rolnego W roku 2011 jednostki samorządu terytorialnego z tytułu tego podatku otrzymały dochód w wysokości 1 062 292 tys. zł, w tym budżety gmin – w wysokości 1 045 928 tys.