Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, firmant to podatnik, który w celu zatajenia własnej działalności gospodarczej (lub rzeczywistych jej rozmiarów) posługuje się cudzym nazwiskiem i imieniem, nazwą lub firmą innego podmiotu.

Zdaniem ekspertów, obrona przed zarzutem o pomaganie firmantowi jest bardzo trudna i niełatwo jest udowodnić, że nie miało się nic wspólnego z osobą, która faktycznie stała za taką niezarejestrowaną działalnością. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi najbliższa rodzina i to samo nazwisko.

Więcej czytaj w Gazecie Prawnej