W środę 30 października wchodzi w życie rozporządzenie ustanawiające unijny kodeks celny (UKC)....
Karol Piech
29.10.2013
Podwyższony z 10 do 23 proc. VAT od usług gastronomicznych przyniósł portugalskiemu budżetowi w...
PAP
29.10.2013
Prokuratura antykorupcyjna w Rumunii rozbiła w poniedziałek siatkę składającą się z setki firm...
Matusewicz Kozłowska Joanna
29.10.2013
Ingerencja w OFE to szukanie łatwych, ale tymczasowych rozwiązań. Problemem nie są bowiem otwarte...
Jolanta Mazur
29.10.2013
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o...
PAP
29.10.2013
Dzięki zmianom w OFE znacząco i na stałe spadną koszty obsługi długu, niezależnie od metodologii -...
Dutkowski Filip
28.10.2013
Wydatki budżetu gminy związane z ustanowieniem służebności przesyłu należy ujmować w paragrafie 443...
Magdalena Grotkiewicz
28.10.2013
Zdaniem eksperta Pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego Ministerstwo Finansów konsekwentnie nie...
Jolanta Mazur
28.10.2013
Świadczone przez gminę usługi dzierżawy budynków ośrodka zdrowia na rzecz podmiotu zewnętrznego...
Jolanta Mazur
28.10.2013
Nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, o ile jej świadczenie wpisuje się w...
Katarzyna Bogucka
28.10.2013
22 października Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB)...
Przemysław Czajor
28.10.2013
Powyższe świadczenia mogą być zwolnione z podatku dochodowego, o ile pomiędzy pracownikiem a...
Adam Bartosiewicz
28.10.2013
Renta planistyczna, czyli opłata od wzrostu wartości nieruchomości, nie jest kosztem podatkowym -...
Delert Elżbieta
28.10.2013
Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego nowy wzór wniosku dla...
Jolanta Mazur
28.10.2013
MF chce, by właściciele gospodarstw, których przychód nie przekracza 100 tys. zł rocznie, płacili...
Musiał Marcin
28.10.2013
Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób...
Katarzyna Bogucka
28.10.2013
Planowane w projekcie zmian w OFE przeniesienie i umorzenie obligacji z portfeli funduszy...
Godusławski Bartłomiej
28.10.2013
Propozycje podatkowe, zawarte w projekcie zmian w OFE, związane z Indywidualnymi Kontami...
PAP
28.10.2013
Do portugalskiego budżetu wpłynęło już 275 mln euro z tytułu podatku, jaki Lizbona nałożyła na...
Zatyka Marcin
25.10.2013
Od nowego roku w Zakopanem wzrośnie do 2 zł z 1,7 zł dobowa opłata miejscowa, którą płaci każdy...
Bafia Szymon
25.10.2013
Szczecińscy celnicy zatrzymali w porcie kontener pełen podróbek. Ich wstępna wartość przekracza 3,5...
Jolanta Mazur
25.10.2013
W Tokio, w dniach 15 i 16 października, odbyło się spotkanie przedstawicieli rad stanowiących...
Przemysław Czajor
25.10.2013
Projekt IV ustawy dergulacyjnej przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez resort gospodarki...
Katarzyna Bogucka
25.10.2013
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do każdorazowego ujawniania,...
Monika Zbrojewska
25.10.2013
Koszt zakupu ekspektatywy, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów bezpośrednio, lecz powiększa...
Tomasz Krywan
25.10.2013
Kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej...
Michał Malinowski
25.10.2013
W pierwszym czytaniu Sejm zajął się poselskimi projektami, które proponują zmiany w zasadach...
Jolanta Mazur
25.10.2013
Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) opublikowała 15 października...
Przemysław Czajor
25.10.2013
Każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży zabiega o to, aby jego firma była innowacyjna, bo to...
Joanna Polańska-Solarz
25.10.2013
Doradca podatkowy
Dane, które powinien zawierać paragon fiskalny, nie pozwalają na identyfikację klienta i nie są...
Katarzyna Bogucka
25.10.2013