Polska dąży do usunięcia zapisów dotyczących „odliczeń podatków fikcyjnych” (tzw. tax sparing) z zawartych przez nasz kraj umów. Indie to kolejny kraj, z którym Polska podpisuje porozumienie o zniesieniu klauzuli tax sparing. Protokół aktualizuje listę podatków objętych umową – z podatków polskich usunięty zostaje m.in. podatek rolny i wyrównawczy, strona indyjska usuwa podatek od spółek.

Umowa będzie dotyczyć w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, a w Indiach podatku dochodowego oraz edukacyjnego. W Protokole wprowadzono też zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego dla wszystkich kategorii dochodów. Projekt ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację wpłynął do Sejmu 5 lipca 2013 r.