"Generalne założenia, które były przy konstrukcji budżetu, Rada Ministrów przyjęła na początku września" - powiedziała Majszczyk.

"Oczywiście pewne zmiany będą, dlatego że są jeszcze jakieś przesunięcia między częściami, są porozumienia, są przejęcia zadań. (...). Co do zasady konstrukcja (projektu-PAP) jest znana" - dodała.

Zaznaczyła, że nie może powiedzieć, czy poziom deficytu zostanie utrzymany na założonym poziomie, ale podkreśliła, że nie zakłada, aby on wzrósł.

Pytana o wykonanie tegorocznego budżetu we wrześniu powiedziała, że na razie resort dysponuje tylko rozliczeniem podatków dochodowych. "Jest ono na poziomie oczekiwanym. Zarówno po stronie PIT-u jak i CIT-u" - powiedziała. Dodała, że nie ma zagrożenia wykonania dochodów z tych podatków. Wskazała ponadto, że gorsze od oczekiwań dane o sprzedaży po sierpniu "nie rujnują przewidywań wykonania budżetu w tym roku".

W piątek rząd ma ostatecznie przyjąć projekt budżetu na 2014 r. oraz strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017. Wstępnie przyjęto, że deficyt w przyszłym roku nie przekroczy 47,7 mld zł.

mmu/ je/ ura/