Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoCzy organy podatkowe mogą wymierzyć...
Mariusz Jabłoński
28.12.2014
Czwarta ustawa deregulacyjna wprowadza od 1 stycznia 2015 r. instytucję wiążącej informacji...
Jolanta Mazur
27.12.2014
Sejmik woj. lubuskiego przyjął budżet regionu na 2015 rok. Zakłada on duże wydatki na inwestycje...
PAP
27.12.2014
Od nowego roku fiakrzy wożący turystów do Morskiego Oka nadal będą zwolnieni z obowiązku posiadania...
PAP
26.12.2014
Od uiszczonej na rzecz kontrahenta z Holandii opłaty franczyzowej należy pobrać podatek u źródła...
Radosław Kowalski
24.12.2014
Kara do 15 lat więzienia grozi 38-letniemu warszawskiemu biznesmenowi, który jest głównym...
PAP
24.12.2014
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, matka samotnie wychowująca dziecko w sytuacji, gdy...
Jolanta Mazur
24.12.2014
Obowiązek podatkowy przy sprzedaży doładowań oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych...
Jolanta Mazur
24.12.2014
Wchodząca w życie 6 stycznia 2015 r. nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych...
Katarzyna Bogucka
24.12.2014
Minister finansów wydał rozporządzenia, w których określił wzory deklaracji, zeznania, oświadczenia...
Jolanta Mazur
24.12.2014
Minister finansów doprecyzował sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego składanego...
Katarzyna Bogucka
24.12.2014
Rok 2015 nie powinien być gorszy niż 2014 rok, chociaż Rosja pozostaje źródłem niepokoju dla...
PAP
24.12.2014
Zmiana statutu spółdzielni, która zwalnia z opłat za używanie dźwigów mieszkańców lokali...
Michał Malinowski
24.12.2014
Ponad 24 mln zł nadwyżki zaplanowano w projekcie budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok. Dochody...
PAP
24.12.2014
Radni Lublina przyjęli we wtorek budżet miasta na 2015 rok: na inwestycje przeznaczono ok. 370 mln...
PAP
24.12.2014
Wszystkim czytelnikom portalu składamy życzenia spokojnych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia....
Jolanta Mazur
24.12.2014
Sformułowania w ordynacji zasad ogólnych prawa podatkowego, rozumianych jako dyrektywy chroniące...
Jolanta Mazur
23.12.2014
Zakres urzędowego sprawdzenia został ograniczony do działalności obejmującej produkcję wyłącznie...
Katarzyna Bogucka
23.12.2014
Kary za naruszenie zasad dostępu do Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych są...
Monika Sewastianowicz
23.12.2014
Bank Światowy pomoże Polsce w stworzeniu nowego systemu tzw. janosikowego. W pierwszym kwartale...
PAP
23.12.2014
16 grudnia 2014 r. EFRAG opublikowała wstępne stanowisko w odniesieniu do opublikowanej przez IASB...
Przemysław Czajor
23.12.2014
Minister finansów określił warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu VAT naliczonego przy nabyciu...
Jolanta Mazur
23.12.2014
Odsetki ustawowe już nie są wyższe od maksymalnych. 23 grudnia 2014 r. weszło w życie...
Monika Sewastianowicz
23.12.2014
Samochody osobowe wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia ludzi, m.in. karetki pogotowia będą...
PAP
23.12.2014
Dokonujący sprzedaży, to nie tylko te osoby i jednostki, które sprzedały towar, ale również ci,...
Michał Malinowski
23.12.2014
Od nowego roku będą obowiązywały nowe wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za...
Katarzyna Bogucka
23.12.2014
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października wyniosło 767 mld 516,1 mln zł i było o 1 proc....
PAP
23.12.2014
Zamrożenie funduszu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych - to jedno z rozwiązań...
PAP
23.12.2014
Wyłączenie ewentualnych wpłat do Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych z unijnych...
PAP
23.12.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoMała spółka z o.o. przerabia tarcicę na...
Maciej Soprych
22.12.2014