Od przystąpienia do UE, Polska złożyła ok. 240 wniosków o obniżenie unijnych obciążeń celnych na import surowców i komponentów, z czego ok. 50 proc. zostało zaakceptowanych i znalazło się w regulacjach dot. unijnych zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych. Dzięki temu polskie firmy mogą kupić niedostępne w UE materiały z krajów trzecich po obniżonych lub zerowych stawkach celnych. Rozwiązanie to jest wsparciem dla ich rozwoju, zwiększa ich konkurencyjność na rynku i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. Wnioski o zawieszenie poboru ceł lub ustanowienie preferencyjnego kontyngentu taryfowego resort gospodarki przyjmuje dwa razy do roku.

Działaniem chroniącym polskich producentów jest także możliwość złożenia sprzeciwu do wniosków innych państw członkowskich w zakresie zawieszenia poboru ceł lub ustanowienia preferencyjnego kontyngentu taryfowego, gdy istnieje w Polsce produkcja danego towaru. Do tej pory Polska złożyła ok. 200 sprzeciwów do takich wniosków lub obowiązujących już regulacji. Ok. 50 proc. z nich zostało uwzględnionych albo osiągnięto satysfakcjonujące kompromisy, co pozwoliło uniknąć preferencji celnych dla towarów produkowanych w Polsce.

W ramach prac nad regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., KE uwzględniła wszystkie polskie wnioski o zawieszenie poboru ceł dla wybranych komponentów wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym i kosmetycznym. Podczas tych prac najważniejszym tematem (poza doprowadzeniem do przyjęcia polskich wniosków) było przeciwdziałanie wnioskom innych krajów UE o obniżenie ceł na import nawozów. Ostatecznie KE uwzględniła sprzeciwy polskich firm nawozowych, co doprowadziło do rezygnacji z obniżenia unijnych ceł i tym samym ochrony polskich producentów.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Gospodarki, obecnie toczą się już prace dotyczące zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 (runda styczeń 2016). Aktualnie trwa weryfikacja wniosków złożonych w ramach tej rundy,