W kontekście uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r., I FPS 2/13 minister finansów wydał interpretację ogólną z 31 marca 2014 r., PT10/033/5/133/WLI/14/RD 30577 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych elementów w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W interpretacji zostało wyjaśnione, w jakich przypadkach istnieje możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8 proc. w odniesieniu do tzw. trwałej zabudowy.

Zobacz: MF wyjaśnia zasady ustalania stawki VAT od zabudowy meblowej >>

Odpowiadając na interpelację poselską minister przypomniał, że zabudowa, która po zdemontowaniu nadawałaby się do ponownego montażu w innym miejscu, nie jest objęta stawką obniżoną. Wyznacznikiem do stosowania stawki obniżonej jest to, że zastosowana technika budowlana powoduje uszkodzenie po zdemontowaniu elementów zabudowy w takim stopniu, że nie będą nadawały się one do ponownego montażu.

Jak wyjaśnił minister, odmienne stanowiska organów podatkowych zawarte w wydawanych interpretacjach indywidualnych w zakresie opodatkowania zabudowy wnękowej stawką obniżoną VAT lub stawką podstawową, wynikają z różnych opisów stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych przedstawianych przez wnioskodawców.