Coraz więcej dzieci angażuje się w wolontariat

Zarządzanie oświatą

Organizują pokazy maseczkach smogowych, zapraszają seniorów do nauki obsługi urządzeń mobilnych, zbierają fundusze na schroniska dla zwierząt, pomagają potrzebującym czy robią darmowe zajęcia z...

03.12.2018

Nowy program profilaktyki zdrowia psychicznego

Zarządzanie oświatą

Rusza kolejna edycja programu certyfikacji szkół, które dbają o zdrowie psychiczne uczniów. Certyfikacją szkół zajmuje się Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej. Fundacja udostępnia również materiały, z których można korzystać prowadząc lekcje z uczniami.

01.12.2018

Ustawa zmieniona - nie będzie regulaminów oceniania nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Dyrektorzy szkół nie będą musieli przygotowywać regulaminów oceny pracy nauczycieli ani wskaźników odnoszących się do poziomu spełniania kryteriów oceny. Wprowadzony niedawno obowiązek wycofuje poprawka Senatu do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Ustawę opublikowano w Dzienniku Ustaw.

30.11.2018

MEN: Równe szanse na zwycięstwo w konkursie przedmiotowym

Zarządzanie oświatą

Uczniowie ósmych klas mogą mieć mniejszą szansę na zwycięstwo w konkursie przedmiotowym niż uczniowie gimnazjum - alarmują posłowie w interpelacji. Na problem zwrócili uwagę nauczyciele, którzy zauważyli, że pytania konkursowe dotyczą zagadnień nieobjętych programem w ósmej klasie.

26.11.2018

Ósmoklasista nie musi stresować się próbnym egzaminem

Zarządzanie oświatą

W 2019 roku po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie w dniach od 27 do 29 listopada będą mogli spróbować swoich sił na egzaminie próbnym. Eksperci ze Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego radzą, jak się przygotować do testu.

24.11.2018

Jest już umowa na rozwój szkolnego internetu

Zarządzanie oświatą

Inea i Instytut NASK podpisały umowę na rozwój internetu w szkołach. Chodzi o budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Wartość tego projektu to blisko 4 mln 900 tysięcy złotych.

21.11.2018

MEN: To dyrektor odpowiada za to, że uczeń późno kończy lekcje

Zarządzanie oświatą

Za ułożenie planu lekcji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły - przypomina resort edukacji w odpowiedzi na interpelację. Posłowie zapytali o to, dlaczego uczniowie podstawówek cały dzień muszą spędzać w szkole. Według wiceministra Macieja Kopcia sytuację poprawi rozporządzenie regulujące szkolne BHP.

21.11.2018

Kształcenie specjalne to nie indywidualne nauczanie

Zarządzanie oświatą

Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów objętych indywidualnym nauczaniem. Te kwestie regulują przepisy odrębnych rozporządzeń.

17.11.2018

MEN: Będą zmiany w kryteriach i wskaźnikach do oceny pracy nauczyciela 

Zarządzanie oświatą

Kryteria oceny pracy nauczyciela oraz wskaźniki do nich będzie określał minister edukacji w rozporządzeniu - zadeklarowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. I zapowiedziała wprowadzenie takiej zmiany do obowiązujących przepisów oraz poprawki do ustawy.

14.11.2018

Rodzic zakaże zadawania pracy domowej

Zarządzanie oświatą

Rodzice zakazują nauczycielom zadawania prac domowych. W oświadczeniach kierowanych do szkół wskazują, że pedagodzy nie mają takich uprawnień i każąc uczniom odrabiać zadania po lekcjach, naruszają Konstytucję i prawo międzynarodowe. Akcja "Dom to nie filia szkoły" cieszy się coraz większą popularnością.

09.11.2018

W piątek szkoły będą bić rekord w śpiewaniu hymnu

Zarządzanie oświatą

Już ponad 4,6 mln uczniów i prawie 450 tys. nauczycieli zgłosiło swój udział w akcji "Rekord dla Niepodległej". Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości w szkołach odbędzie się wspólne...

08.11.2018

Zasady używania komórek w szkolnym statucie

Zarządzanie oświatą

To, jak uczniowie mają korzystać z telefonów na terenie szkoły, reguluje nie ustawa, a statut placówki - przypomina resort edukacji. Podkreśla, że brak szczegółowych zasad korzystania ze smartfonów może powodować zagrożenia dla uczniów. Na razie nie ma planów zmiany przepisów regulujących tę materię.

08.11.2018

Zaszczepione dziecko z większą szansą na przedszkole

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna

Dziecko, które ma komplet szczepień dostanie więcej punktów przy rekrutacji do przedszkola - to pomysł na nowelizację Prawa Oświatowego. Trwa zbieranie podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej takie kryterium - do parlamentu ma on trafić już w grudniu.

07.11.2018

Nauczyciel zobowiązany do zachowania tajemnicy

Zarządzanie oświatą

Dane o stanie zdrowia, orientacji seksualnej i rozwoju psychofizycznym - takie informacje o uczniu będą szczególnie chronione przez ustawę - Prawo Oświatowe. Nauczyciel będzie mógł je przekazać tylko w wyjątkowych przypadkach.

06.11.2018

Coraz więcej szkół chce bić rekord w śpiewaniu hymnu

Zarządzanie oświatą

W piątek szkoły i przedszkola mają bić rekord w liczbie osób, która jednocześnie zaśpiewa hymn. Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, chęć udziału w akcji "Rekord dla Niepodległej" zgłosiło już 16 tys. placówek.

06.11.2018

WSA: Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego jest wyłączone z VAT

VAT Zarządzanie oświatą

Powiat nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wydawania za odpłatnością duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich za pośrednictwem swoich jednostek budżetowych. Taką usługę powiat realizuje jako organ władzy publicznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

05.11.2018