Pensum dyrektora szkoły

Co do zasady stanowisko dyrektora powierzane jest nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu. Oznacza to, że z reguły dyrektorem szkoły jest nauczyciel; nauczyciel, ktremu powierzono wykonywanie...

08.05.2008