Pracodawcy: Nauczycielskie podwyżki dofinansowane z Funduszu Pracy

Niekonsultowane i nieuprawnione wydatki rządu z Funduszu Pracy na finansowanie ustawy o „13 emeryturze”, traktujemy jako kolejny zabór pieniędzy gromadzonych przez wszystkich polskich przedsiębiorców - podkreślają we wspólnym oświadczeniu organizacje zrzeszające pracodawców. Ich zdaniem z funduszu można natomiast sfinansować podwyżki nauczycieli.

08.04.2019

Rozpoczął się bezterminowy strajk nauczycieli

Kadry w oświacie

Negocjacje z ZNP i FZZ zakończyły się fiaskiem, co oznacza, że większość szkół rozpoczyna strajk. Porozumienie z rządem podpisała jedynie oświatowa "S". Protest jest bezterminowy i weźmie w nim udział - jak wylicza ZNP - ok. 80 proc. szkół.

08.04.2019

Tylko "Solidarność" za propozycją rządu - będzie strajk nauczycieli

Szkoła i uczeń

Rząd zaproponował w sumie prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. i nowy kontrakt społeczny dla grupy zawodowej nauczycieli. Propozycje odrzuciły zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego jak i Federacja Związków Zawodowych. Szef ZNP Sławomir Broniarz potwierdził, że od 8 kwietnia zaczyna się strajk nauczycieli.

08.04.2019

Strajk nauczycieli jednak będzie? ZNP: Brak przesłanek do rezygnacji

Szkoła i uczeń

W niedzielę - 7 kwietnia - wieczorem, mają być kontynuowane rozmowy rządu z centralami związkowymi. Rząd chce przedstawić na piśmie zaanonsowaną propozycję podwyżek dla nauczycieli. Szef ZNP Sławomir Broniarz mówi jednak wprost: na ten moment nie ma żadnych przesłanek, okoliczności, informacji, które dawałyby powód do rozpatrywania możliwości rezygnacji ze strajku.

07.04.2019

Rząd proponuje rozmowy ostatniej szansy - w niedzielę, 7 kwietnia

Szkoła i uczeń

Spotkanie zaproponowane zostało centralom związkowym. Ma odbyć się w w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. A rząd chce przedstawić na piśmie zaanonsowaną w piątek propozycję. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Federacja Związków Zawodowych już wtedy oceniły ją jako konfrontacyjną i nie dającą podstaw do odwołania strajku.

06.04.2019

MEN: dyrektorzy nie mają prawa zamykać szkół

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek - informuje resort edukacji. Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia dyrektora z obowiązku zapewnienia dzieciom opieki - uważa resort edukacji, który publikuje informacje dla rodziców.

05.04.2019

Fiasko negocjacji z nauczycielami. Strajk w poniedziałek

Kadry w oświacie

Rządowa oferta jest konfrontacyjna, nie daje podstaw do odwołania strajku - ogłosiły w piątek Związek Nauczycielstwa Polskiego i Federacja Związków Zawodowych. Ale zadeklarowały jeszcze gotowość do rozmów z przedstawicielami rządu. Natomiast rząd apeluje o złagodzenie strajku w czasie egzaminów.

05.04.2019

Egzaminator z ulicy - MEN szuka chętnych

Kadry w oświacie

Każda osoba, która posiada kwalifikacje pedagogiczne może się zgłosić do pracy w komisji egzaminacyjnej. MEN ogłasza nabór na czas strajku nauczycieli. Zadaniem osoby zasiadającej w komisji będzie głównie dopilnowanie, by uczniowie pracowali samodzielnie.

05.04.2019

Samorządy przygotowują się do strajku nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Samorządy przygotowują się na strajk nauczycieli. Alternatywą dla lekcji mają być zajęcia organizowane w miejskich instytucjach kultury. W większości miast to rodzice będą jednak musieli zadbać o opiekę. Do strajku przystąpić ma około 80 proc. szkół.

05.04.2019

Związek powiatów: konieczne zmiany w finansowaniu oświaty

Finansowanie oświaty

Związek Powiatów Polskich chce zmian w finansowaniu oświaty. Podkreśla, że nauczycielskie podwyżki nie mogą być finansowane z kas samorządowych. Stwierdza też, że samorządy będą musiały dopłacić do zmian proponowanych przez rząd. Doprowadzi to - według ZPP - do pogorszenia się wyniku finansowego powiatów.

04.04.2019

Dłuższy staż już mniej istotny dla jakości edukacji

Kadry w oświacie

Resort edukacji chce wycofać się z kolejnych zmian, których niezbędność podkreślał jeszcze we wrześniu 2018 r. Wydłużenie stażu i zmiany w ocenianiu nauczycieli - jak tłumaczyło MEN - miały znacznie poprawić jakość polskiej oświaty. Tymczasem, jak się okazało, nie były tak ważne, bo resort łatwo z nich rezygnuje.

04.04.2019

W piątek kolejna tura negocjacji ze związkowcami

Szkoła i uczeń

15 proc. wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia od 2019 r. i kolejne 15 proc. od września - to nowa propozycja ZNP złożona podczas negocjacji z rządem. Rząd z kolei swoją propozycję ma zaprezentować w piątek - 5 kwietnia. Do tego dnia zawieszono obrady Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie.

03.04.2019

Rząd będzie kontynuował negocjacje ze związkowcami

Kadry w oświacie

Na razie nie ma porozumienia pomiędzy rządem i nauczycielami, a rozmowy będą kontynuowane po 18. Związkowcy domagają się podwyżek, rząd nie zaproponował im jednak postulowanych kwot. Z wyników...

03.04.2019

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora - rozporządzenie podpisane

Kadry w oświacie

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie edukacyjnym - zakłada nowelizacja rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania. To realizacja zapowiedzi złożonych nauczycielskim związkom zawodowym przez minister Annę Zalewską.

03.04.2019

Szydło: Podwyżki zaplanowane w budżecie. Samorządowcy: Nie w subwencji

Finansowanie oświaty

Pieniądze na podwyżkę dla nauczycieli są już zaplanowane w budżecie. Do subwencji oświatowej zostanie dołożonych dodatkowo 667 mln zł, pozostała część jest środkami, które są już w budżecie ministerstwa oświaty i można je przeznaczyć właśnie na wzrost wynagrodzeń.

03.04.2019

Pensje nauczycieli na razie nie będą niżej opodatkowane

Nie ma na razie szans na to, by nauczyciele płacili niższy podatek. Jak poinformował szef kancelarii prezydenta Michał Dworczak, nie jest to na razie rozpatrywane. Propozycję, by w ten sposób podwyższyć pensje pedagogów, złożył prezydent.

03.04.2019

Strajk prawem pracownika, ale konieczne dochowanie formalności

Kadry w oświacie Prawo pracy

Pracownikowi, który weźmie udział w nielegalnym strajku, grożą poważne konsekwencje. Może odpowiadać dyscyplinarnie, a czas protestu nie wliczy się do jego uprawnień pracowniczych. Strajk jest legalny tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie wymogi ustawowe. Według MEN, jeśli dojdzie do strajku nauczycieli, to w części szkół może on być nielegalny.

03.04.2019

Rząd i związki w środę będą szukać porozumienia ws. nauczycielskich płac

Kadry w oświacie Finansowanie oświaty

Prowadzone we wtorek rozmowy przedstawicieli rządu z nauczycielskimi związkami nie doprowadziły do porozumienia, chociaż obie strony deklarują postęp. We wtorek wieczorem nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie przerwano do środy.

02.04.2019

MEN: Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone

Szkoła i uczeń

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów - takie rozwiązania zakłada rozporządzenie podpisane przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską.

02.04.2019

Niższy podatek alternatywą dla podwyżek nauczycielskich pensji

Kadry w oświacie PIT

Prezydent Andrzej Duda ma własny pomysł na rozwiązanie konfliktu z nauczycielami - proponuje, by ich umowy były niżej opodatkowane. Koszty uzyskania przychodu miałyby wynosić 50 proc. podobnie jak w przypadku nauczycieli akademickich. Związkowcy nie wykluczają przyjęcia takiego rozwiązania.

02.04.2019