MEN: Nowe standardy pomogą w kształceniu pedagogów

Kadry w oświacie

Nauczyciele przedmiotowcy mają za mało godzin pedagogiki na studiach - alarmują posłowie. MEN odpowiada: zmieniają się standardy kształcenia nauczycieli. Wyjaśnia, że kładzie się w nich większy nacisk na przygotowanie psychologiczno-pedagogicznego zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i praktyk zawodowych.

21.11.2019

Rusza 42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

Zarządzanie oświatą

Nauczyciele, mamy moc! - to hasło 42. Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, który rozpoczyna się dziś w Warszawie. W programie trzydniowego wydarzenia m.in. związkowe wybory, podsumowanie ostatnich pięciu lat działalności i przyjęcie strategii na kolejną kadencję.

21.11.2019

Nowe zawody w szkolnictwie branżowym

Zarządzanie oświatą

Opublikowano nowelę rozporządzenia określającego listę zawodów szkolnictwa branżowego. Na liście znalazł się technik spawalnictwa i zdobnik ceramiki. Kształcenie będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

19.11.2019

Premier: Będą pieniądze na podwyżki dla nauczycieli

Rząd przeznaczy środki na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli: "na przyszły rok, także od nowego roku szkolnego" - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym expose. Dodał też, że celem rządu na przyszłą kadencję jest stworzenie tysiąca zeroemisyjnych szkół.

19.11.2019

MEN: Mniej papierów wymaganych przez dyrektora

Zarządzanie oświatą

Nie wszystkie dokumenty funkcjonujące w szkołach przygotowywane są ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa. Odrębną kwestię stanowi dokumentacja, której przygotowanie wynika z panującego zwyczaju, oczekiwań dyrektora szkoły, organu nadzoru, albo organu prowadzącego - podkreśla resort edukacji pytany o biurokrację w szkołach. Odbiurokratyzowanie oświaty to jedna z obietnic MEN.

18.11.2019

Dariusz Piontkowski ponownie ministrem edukacji

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą

Premier Mateusz Morawiecki ponownie powołał Dariusza Piontkowskiego na stanowisko szefa resortu edukacji narodowej. W poprzedniej kadencji funkcję tę pełnił od czerwca 2019 r., zastąpiwszy Anne Zalewską po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

15.11.2019

ZNP przypomina o przerwach w pracy podczas wycieczek

Kadry w oświacie

Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć co do zasady obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy - przypomina Związek Nauczycielstwa Polskiego. Co oznacza, że ma on prawo do weekendów i przerw w pracy podczas wycieczek szkolnych. To kolejny etap akcji informacyjnej związku, który zachęca nauczycieli do strajku włoskiego.

15.11.2019

PE krytykuje Polskę za projekt ustawy o edukacji seksualnej

Szkoła i uczeń

Parlament Europejski  przyjął w czwartek w Brukseli rezolucję krytykującą Polskę za projekt ustawy o edukacji seksualnej. Chodzi o obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, przygotowany przez inicjatywę "Stop pedofilii". MEN odpowiada, że treści z zakresu seksualności są przekazywane uczniom w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, dlatego trudno mówić o zakazie edukacji seksualnej w szkołach.

14.11.2019

RPO chce, by kurator oświaty zajął się sprawą katechety z Bystrej

Proboszcz jednej z parafii w Małopolsce, a zarazem katecheta w szkole podstawowej, niewłaściwie zachowywał się wobec dzieci. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się o wyjaśnienia do Małopolskiego Kuratora Oświaty. Spytał też, czy do kuratorium wpływały skargi.

14.11.2019

Nauczycielskie podwyżki 2020 pod znakiem zapytania

Kadry w oświacie

Według danych resortu rodziny wynagrodzenia w gospodarce wzrosną w przyszłym roku o 7,2 proc., choć to niekoniecznie oznacza podwyżki dla nauczycieli. ZNP po raz kolejny już podkreśla, że w projekcie budżetu na 2020 nie ma w ogóle mowy o zwiększeniu wynagrodzeń pedagogów.

13.11.2019

Określono stawki członków komitetów ewaluacyjnych dla projektów Erasmus+

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia, które doprecyzuje zasady zawierania umów z podmiotami, które pomagają we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W tym także członków komitetów dla programu Erasmus+. Rozstrzygnięta zostanie też kwestia dotycząca pobierania podatku VAT.

13.11.2019

Oceny z zachowania nie zawsze sprawiedliwe

Zarządzanie oświatą

Oceny zachowania są nieporównywalne, nieobiektywne, jak stara matura sprawdzana przez nauczycieli w szkole. Jedni rodzice przywiązują do niej wagę, inni kompletnie nie. Ocena z zachowania to przede wszystkim straszak na wagarowiczów.

12.11.2019

RPO: potrzebne nowe przepisy dotyczące pomocy uczniom w nagłych wypadkach

Zarządzanie oświatą

Uwzględniając argumentację Ministra Zdrowia, należałoby doprecyzować obowiązki pracowników szkół w zakresie czuwania nad zdrowiem dzieci, które pozostają pod ich opieką – uważa rzecznik praw obywatelskich. Chodzi głównie o podawanie leków dzieciom chorym przewlekle - np. na cukrzycę.

12.11.2019

Mirosław Sanek: Dane osobowe to zasób, którym musimy nauczyć się gospodarować

O ochronie danych osobowych mówimy dziś dużo w kontekście jednostki, ale trzeba mieć świadomość, że jesteśmy w trakcie gwałtownego rozwoju gospodarki opartej o big data. Tam mamy do czynienia z operacjami na kolosalnych zbiorach. Jednostkowe dane sumują się w dane o wielkiej skali i olbrzymiej wartości - mówi Mirosław Sanek, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.11.2019

Roszczeniowi rodzice często na bakier z prawem

Rosnąca świadomość rodziców, co do praw dzieci i powinności nauczycieli jest zjawiskiem pozytywnym. Gorzej, gdy trafimy na pieniacza, który - przekonany, że szkoła powinna skupiać się wyłącznie na jego genialnym dziecku, utrudni pracę całej kadrze. Czasem wychodzi też brak znajomości przepisów.

09.11.2019

Szkolny podręcznik tylko z elektroniczną wersją

Zarządzanie oświatą

Do wniosku o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego trzeba dołączyć jego cyfrową wersję - na nośniku danych lub link do plików zamieszczonych w internecie. Według MEN wymóg sprawi, że uczniowie nie będą musieli nosić ze sobą książek, co pomoże odciążyć ich tornistry.

07.11.2019

MEN ogłasza konkurs na nowe szkoły kształcące nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji zachęca organy prowadzące do zakładania szkół ćwiczeń. W tego rodzaju placówkach nauczyciele mają szansę na zdobywanie doświadczenia w pracy z uczniami już na samym początku swojej kariery. Beneficjentem projektu może być podmiot będący organem prowadzącym co najmniej jedną szkołę publiczną - projekt finansowany jest z funduszy unijnych.

07.11.2019

Lepsze wyniki w prywatnych szkołach

Zarządzanie oświatą

Coraz więcej rodziców posyła dzieci do szkół niepublicznych - pytani o powody takiego wyboru wskazują, że chodzi przede wszystkim o zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, możliwości uczenia się w małych grupach oraz szybszego uczenia się języków obcych. Nie bez znaczenia są też innowacyjne metody nauczania stosowane w placówkach niepublicznych.

06.11.2019

MEN: lekcje w późnych godzinach to sprawa dyrektora

Za plany lekcji i warunki panujące w szkole odpowiada dyrektor oraz - ewentualnie - organ prowadzący - odpowiada MEN na pytanie posłów o późne godziny kończenia lekcji przez uczniów. Według resortu, jeżeli chodzi o pracę na kilka zmian, w szkołach jest lepiej niż w poprzednim roku szkolnym.

05.11.2019