Przerwa świąteczna z bonusem

Zarządzanie oświatą

Przerwa świąteczna tak długa jak ferie zimowe? Da się to zrobić dzięki kreatywnemu wykorzystaniu możliwości wyznaczenia dni wolnych od zajęć. Część uczniów wróci do szkoły 7 stycznia, choć szkoły i tak muszą zapewnić im opiekę, zwłaszcza gdy taką potrzebę sygnalizują rodzice.

23.12.2019

Wzrost najniższej płacy nauczyciela o 154 zł brutto

Finansowanie oświaty

Od 1 stycznia 2020 r., wzrosną wynagrodzenia tylko nauczycieli, którzy zarabiają najmniej. Chodziło rządowi o to, aby nie zarabiali mniej od przyszłorocznej płacy minimalnej. Płaca minimalna w przyszłym roku ma wzrosnąć z obecnych 2250 zł do 2600 zł brutto. W Dzienniku Ustaw nr 2441 opublikowano rozporządzenie ministra edukacji narodowej.

20.12.2019

Szkolny komputer zwykle nie pierwszej młodości

Kadry w oświacie

Ponad połowa szkolnych komputerów ma więcej niż 5 lat, a wiele nawet więcej niż 10 lat - wynika z danych, które szkoły wpisały do Systemu Informacji Oświatowej. Resort edukacji zapewnia, że liczba komputerów jest wystarczająca, a przepisy skonstruowano tak, by każdy uczeń miał dostęp do komputera na informatyce.

20.12.2019

Ponad milion uczniów zgłosiło udział w akcji charytatywnej

Kadry w oświacie

Do resortu edukacji wpłynęło 10 tys. zgłoszeń udziału w akcji MEN "Razem na Święta”. W akcji charytatywnej weźmie udział ponad 1 mln 100 tys. uczniów i prawie 117,5 tys. nauczycieli. Minister Dariusz Piontkowski podziękował wszystkim wolontariuszom za zgłoszenia.

19.12.2019

ZNP: Karta Nauczyciela to nie anachronizm

Kadry w oświacie

Zmniejszenie biurokracji w szkołach i podniesienie pensji nauczycieli - to główne postulaty Fundacji "Ja, Nauczyciel". Organizacja krytycznie wypowiada się też o Karcie Nauczyciela, co punktuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tłumaczy on, że Karta uległa znacznej metamorfozie na przestrzeni lat i nie można już mówić o anachronizmie zawartych w niej rozwiązań.

18.12.2019

Uchwała NSA nie pomoże dzieciom wychowywanym przez pary jednopłciowe

Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą

Związki jednopłciowe nie, ale dziecko musi mieć możliwość faktycznego skorzystania z praw, jakie daje mu bycie polskim obywatelem - do tego mniej więcej sprowadza się grudniowa uchwała NSA dotycząca transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. W praktyce bardzo trudno pogodzić obie te kwestie, również w kontekście prawa do edukacji.

18.12.2019

ZNP: To szkoła ma zadbać o materiały do pracy z uczniami

Kadry w oświacie

Związek Nauczycielstwa Polskiego kontynuuje akcję informacyjną dotyczącą obowiązków nauczycieli, które wynikają z przepisów oświatowych. Tym razem przypomina, że pedagodzy nie mają obowiązku zapewniać uczniom materiałów, takich jak papier do xero. Ma to robić organ prowadzący.

17.12.2019

Można wystąpić do sądu, gdy rodzic odmawia zdiagnozowania dziecka

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna

Nauczyciele alarmują, że nawet 30 proc. dzieci w każdej klasie ma jakieś problemy: emocjonalne, wychowawcze, rozwojowe, które wymagają wsparcia przez pedagoga lub psychologa. Tymczasem, jeżeli rodzice nie współpracują i nie chcą iść z dzieckiem do poradni, szkoła nie może ich do tego zmusić. O decyzję w tej sprawie można wystąpić do sądu.

16.12.2019

Posłowie pytają o plany likwidacji Karty Nauczyciela

Kadry w oświacie

Posłanki KP Lewicy pytają partię rządzącą o plany likwidacji Karty Nauczyciela. Podkreślają, że ustawa zapewnia pracownikom oświaty kluczowe uprawnienia - w tym m.in. do urlopu dla poratowania zdrowia. Jest też: "instrumentem zapewniającym spójność systemu oświaty".

12.12.2019

UODO: Dzieci trzeba informować o wycieku danych

Kadry w oświacie

Jeżeli dojdzie do wycieku danych osobowych dzieci, to należy je o tym poinformować i to językiem, który zrozumieją - wynika ze stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rodzi to pytanie o odpowiedzialność za niedopełnienie takiego obowiązku. To, że wynika on wprost z RODO, nasuwa pewne wątpliwości.

12.12.2019

Szef MEN rozmawia z ministrem finansów o subwencji

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Jestem w trakcie rozmów z premierem i ministrem finansów i obaj widzimy potrzebę wzrostu finansowania zadań oświatowych – powiedział w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. I dodał, że ostateczny kształt projektu ustawy budżetowej "nie ujrzał jeszcze światła dziennego".

11.12.2019

ZNP przeciwko likwidacji Karty Nauczyciela

Kadry w oświacie

Karta Nauczyciela nie tylko nikomu nie szkodzi, ale wręcz przeciwnie – gwarantuje wysoką jakość nauczania - podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego, polemizując w ten sposób z Mirosławą Stachowiak-Różecką, szefową sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży.

11.12.2019

UKE rusza z akcją ostrzegającą o niebezpieczeństwach internetu

Zarządzanie oświatą

UKE rozpoczyna kampanię uświadamiającą młodzież o niebezpieczeństwach w internecie. Kampania Klikam z głową - #keepCTRL ma uczyć dzieci, jak odpowiedzialnie korzystać z internetu. Z badania konsumenckiego dzieci przeprowadzonego przez firmy Danae i Realizacja na zlecenie UKE wynika, że nieodpowiednie do wieku treści, jakie dzieci najczęściej napotykały w sieci, to przemoc i okrucieństwo, nagość oraz akty seksualne.

10.12.2019

Więcej książek Olgi Tokarczuk w warszawskich bibliotekach

Zarządzanie oświatą

Ponad 2000 książek Olgi Tokarczuk trafiło do warszawskich bibliotek, przekazał je warszawski samorząd. Egzemplarze dostępne będą w bibliotekach w każdej dzielnicy, a uczniowie w 126 bibliotekach szkolnych. W ramach realizowanego przez Miasto programu rozwoju bibliotek powstał portal biblioteczny.

10.12.2019

Mniej ośrodków rozpatrzy odwołanie od orzeczenia o urlopie dla poratowania zdrowia

Kadry w oświacie Opieka zdrowotna

Zmieni się rozporządzenie dotyczące orzekania nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia. Ma to związek z zamknięciem jednego z instytutów rozpatrujących odwołania od orzeczeń lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Na liście pozostaną już jedynie dwa podmioty, do których można złożyć takie odwołanie.

10.12.2019

W niesamorządowej szkole podwyżka nieobowiązkowa

Kadry w oświacie

Nauczyciele niesamorządowych szkół, przedszkoli i placówek nie podlegają przepisom Karty Nauczyciela - przypomina resort edukacji. Chodzi również o kwestię wynagrodzeń i przyszłorocznych podwyżek, które zapowiada minister Dariusz Piontkowski.

10.12.2019

Nowe wymagania wobec dyrektorów ministerialnych placówek doskonalenia

Zarządzanie oświatą

MEN przygotowało projekt rozporządzenia określającego kwalifikacje dyrektorów ministerialnych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. Rozszerzono m.in. możliwości potwierdzania znajomości języka polskiego przez cudzoziemców oraz dookreślono wymagania wobec osoby zajmującej stanowisko dyrektora w takiej placówce.

09.12.2019

Dyżur w czasie przerwy świątecznej bez dodatkowego wynagrodzenia

Zarządzanie oświatą

Nauczyciel nie ma urlopu w czasie przerw świątecznych - przypomina MEN. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że istnieje potrzeba zapewnienia dzieciom opieki np. w Wigilię, może przydzielić nauczycielom zajęcia w tym czasie. Nie chodzi oczywiście o lekcje, ale o zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

09.12.2019

Szkolne jasełka zarzewiem konfliktu

Zarządzanie oświatą

Dla jednych bożonarodzeniowa czy mikołajkowa tradycja, dla innych dyskryminacja niekatolików. Rodzice spierają się o organizację jasełek czy spotkań ze Św. Mikołajem, a część szkół z nich rezygnuje lub szuka alternatywy. Zarówno przeciwnicy, jak i obrońcy jasełek, swoje stanowiska uzasadniają, odnosząc się do Konstytucji.

07.12.2019

RPO radzi, jak opracować zasady zadawania prac domowych

Zarządzanie oświatą

Nadmierne obciążenie uczniów obowiązkami szkolnymi ma bowiem negatywny wpływ na życie całych rodzin, jest też niezgodne z nowoczesnymi trendami edukacyjnymi - podkreśla rzecznik praw obywatelskich. Dlatego z okazji Mikołajek udostępnia szkolny poradnik dotyczący zasad zadawania prac domowych.

06.12.2019