Nauczyciele i rodzice uczniów ze zlikwidowanej podstawówki w Błędowej Tyczyńskie chcą sami...
Monika Sewastianowicz
24.07.2013
Rząd przyjął założenia do nowelizacji Karty Nauczyciela. Wprowadzi ona liczne zmiany - zwłaszcza w...
Monika Sewastianowicz
24.07.2013
W miejskich przedszkolach w Olsztynie instalowany jest system kamer połączony z centrum monitoringu...
Libudzka Agnieszka
24.07.2013
Resort pracy chce lepiej chronić najmłodszych przed przemocą w rodzinie. Samorządy będą monitorować...
Monika Sewastianowicz
24.07.2013
Jedno z sandomierskich przedszkoli na swojego patrona wybrało serialowego ojca Mateusza. Placówka w...
Monika Sewastianowicz
24.07.2013
Wsparcie finansowe z Litwy dla szkół litewskich w Polsce zostanie przekazane do tych placówek...
PAP
24.07.2013
Ministerstwo edukacji nie ma obecnie możliwości formalnej ani prawnej, żeby przekazać środki na...
PAP
24.07.2013
W piątek posłowie zagłosują, czy przyjąć projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach...
Monika Sewastianowicz
24.07.2013
Sejm prawdopodobnie uchwali ustawę dotyczącą limitów uczniów klas pierwszych, ale nie poprawi to za...
Monika Sewastianowicz
24.07.2013
53,6 tys. uczniów uczyło się języków mniejszości narodowych i języków regionalnych w roku szkolnym...
PAP
24.07.2013
MEN jest przeciwne przywróceniu kuratorom prawa weta wobec uchwał o likwidacji szkół przez...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
24.07.2013
Egzamin maturalny nie może obejmować religii; wynika to z zawartej w konstytucji i konkordacie...
PAP
24.07.2013
Oświata jest jedną z najbardziej uzwiązkowionych dziedzin - podkreśla Gazeta Wyborcza. Tymczasem...
Monika Sewastianowicz
23.07.2013
Opiekunowie wyrzucili z obozu trzynastolatka, który sprawiał kłopoty wychowawcze. Chłopiec zginął w...
Monika Sewastianowicz
23.07.2013
Kolejny rok szkolny już zakończony. Był wypełniony pracą i nowymi wyzwaniami związanymi z...
23.07.2013
Niepubliczna placówka powinna otrzymać dotację także na dwuipółlatka - wynika z interpretacji...
Serwis Samorządowy PAP
23.07.2013
Niewiele czasu pozostało właścicielom żłobków na złożenie wniosku o dofinansowanie z programu...
Monika Sewastianowicz
23.07.2013
Związek Rzemiosła Polskiego oczekuje od Ministerstwa Pracy wiekszego zaangażowania w aktywizację...
Monika Sewastianowicz
23.07.2013
Rząd we wtorek zajmie się nowelizacją KartyNauczyciela. Chociaż samorządowcy uważają zmiany za...
Monika Sewastianowicz
23.07.2013
Ok. 580 rodziców z całego kraju zadzwoniło dotąd na uruchomioną w połowie czerwca infolinię...
PAP
23.07.2013
Siedmiolatek przebywający na koloniach w Białym Dunajcu koło Zakopanego wypadł z balkonu i zmarł w...
Monika Sewastianowicz
23.07.2013
W świadectwie pracy należy umieścić informację o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym przez...
Agnieszka Kosiarz
23.07.2013
Rada rodziców nie ma zdolności sądowej - uznał WSA w Opolu. Z tego powodu organ ten nie może...
Anna Dudrewicz
22.07.2013
W sytuacji, w której Polska może poszczycić się jednym z najlepszych wskaźników wykształcenia...
Laura Szypowska-Żywica
22.07.2013
Prezes ZNP po raz kolejny krytykuje nowelizację postępownia dyscyplinarnego wobec nauczycieli....
Monika Sewastianowicz
22.07.2013
Ruszyła akcja uświadamiająca rodzicom konsekwencje bezrefleksyjnego publikowania w internecie zdjęć...
Monika Sewastianowicz
22.07.2013
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z...
Monika Sewastianowicz
22.07.2013
Odprawę zwalnianemu nauczycielowi wyliczy się na podstawie wymiaru zatrudnienia, który miał o tuż...
Agnieszka Kosiarz
22.07.2013
Alternatywą dla pedagogów zwolnionych ze szkół jest praca w charakterze nauczyciela domowego...
Dąbrowski Radosław
22.07.2013
Na murze przy boisku jednej z krakowskich podstawówek uczniowie namalowali grafitti poświęcone...
Monika Sewastianowicz
22.07.2013