Celem konkursu jest propagowanie nauki matematyki. Zadanie uczestników to stworzenie krótkiego filmu, w którym oddadzą potencjał drzemiący w matematyce. Laureatów wyłoni jury złożone z matematyków oraz filmowców.
- Samo zapoznanie się z kilkoma nagrodzonymi pracami może wzbudzić u młodych ludzi ciekawość. Może to być impuls do spojrzenia na matematykę nie tylko przez pryzmat wykładów i lekcji, ale jako coś niezwykle atrakcyjnego. Przecież matematyka otacza nas każdego dnia, a my niekoniecznie zwracamy na to uwag. Może warto otworzyć na nią oczy - mówi pomysłodawca konkursu Piotr Tomczak z firmy Casio. Prace można wysyłać do 4 listopada. Więcej>>