Swoje refleksje na temat nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach przedstawi Bogusława Wojtczak, wieloletni  dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. Wykład będzie częścią panelu szkół zawodowych, organizowanego w ramach Edu Trendy 2012, międzynarodowego wydarzenia koncentrującego się na innowacjach w edukacji. Jego organizatorami są Wolters Kluwer Polska, wydawca czasopisma "Dyrektor Szkoły", i firma redNet Media.
- Szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 przygotowywały się już od kilku miesięcy. Dyrektorzy uwzględnili zmiany w kwietniowych arkuszach organizacyjnych, nauczyciele przystąpili do pisania programów nauczania. Po miesiącu funkcjonowania nowych rozwiązań przyjdzie czas na refleksje i podzielenie się doświadczeniami: na co zwrócić szczególną uwagę, jak monitorować realizację podstawy programowej, jakie są korzyści i trudności z wprowadzanych zmian - mówi prelegentka.    
Podstawa programowa kształcenia w zawodach określa efekty kształcenia, czyli to, co uczeń powinien umieć, nie później niż do końca danego etapu edukacyjnego. Sposób osiągnięcia tego celu, podejmowane działania, stosowane metody pracy należy opisać w programie nauczania. Od 2009 r. nauczyciele nie wybierają już programów nauczania spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra edukacji. Zmiany w ustawie o systemie oświaty przeniosły obowiązek dopuszczania programów nauczania realizowanych w danej szkole na dyrektora szkoły, a nauczyciela czynią odpowiedzialnym za przygotowanie i przedstawienie dyrektorowi takiego programu (art. 22a). @page_break@
Struktura programu nauczania dla zawodu została opisana w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 8.06.2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730). Program nauczania dla zawodu powinien obejmować:
- szczegółowe cele kształcenia uwzględniające osiągnięcia uczniów ustalone w podstawie programowej,
-  treści kształcenia powiązane ze szczegółowymi celami kształcenia,
- wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu,
- propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia,
- propozycje planu nauczania dla zawodu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania i rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
W programie nauczania dla zawodu należy również wprowadzić nazwy przedmiotów zawodowych oraz przyporządkować im odpowiednią liczbę godzin lekcyjnych.

W tekście wykorzystano fragment artykułu Bogusławy Wojtczak "Zmiany w kształceniu zawodowym" , opublikowanego w kwietniowym numerze miesięcznika "Dyrektor Szkoły".

EDU Trendy 2012 to najważniejsze spotkanie profesjonalistów edukacyjnych oraz osób szukających rozwiązań poprawiających jakość i efektywność systemu oświaty. Odbędą się w dniach 27-28 września 2012 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Pełne informacje oraz formularz zapisów dostępne tutaj>>