Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się w tej sprawie do minister Szumilas. Podczas narady przedstawiciele ZNP będą chcieli poruszyć temat narastających problemów związanych z nieskutecznością nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego sprawowanego przez kuratorów oświaty w trybie art. 34 ustawy o systemie oświaty. Więcej>>