Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku unieważniła 18 prac maturalnych z matematyki i 7 z języka angielskiego, stwierdzając, że uczniowie Szkół Prywatnych Wiedza ściągali podczas pisania egzaminy. Wskazywały na to powtarzające się błędy w ich pracach. Natychmiast pojawiły się podejrzenia, że w ściąganiu pomogli nauczyciele będący w komisji egzaminacyjnej, którym zagrożono konsekwencjami. Tych jednak nie będzie, ponieważ w postępowaniu członków komisji nie dopatrzono się nieprawidłowości. 
 - Kontrola z Kuratorium Oświaty w Gdańsku stwierdziła, że procedury egzaminu maturalnego zostały zachowane. Dostałem protokół z kontroli doraźnej Kuratorium Oświaty z 20 czerwca 2012 roku, w którym kontrola wykazała, że procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 zostały wdrożone właściwie. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień oraz nie wniesiono uwag i nie wydano zaleceń - mówi prowadzący placówkę. 
Słuchacze napiszą maturę za rok, nadzorować ich będzie inna komisja. Więcej>>