Antydyskryminacyjny Program Edukacyjny "Różnorodność - podaj dalej!" prowadzić będzie Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12. 

- Edukacja antydyskryminacyjna nie powinna być traktowana jako doraźny środek rozwiązywania tego typu problemów, tylko być standardem w edukacji formalnej, stale obecna w szkole. Ale niewątpliwie te akty agresji, z którymi spotykamy się w Białymstoku, są dodatkową przesłanką. To nas przekonało, że nie wolno dłużej czekać, trzeba coś robić - mówi Grzegorz Stefaniak, koordynator projektu "Różnorodność - podaj dalej!".
Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz Ambasady USA. Obejmie 50 klas białostockich szkół ponadpodstawowych, w których przeprowadzone zostaną warszaty antydyskrminacyjne. Warsztaty potrwają od października do grudnia 2012 r. Więcej>>