Od nowego roku szkolnego uczniowie 21 małopolskich szkół będą mogli uczestniczyć w akademickich...
09.04.2014
Wnioski na wyposażenie szkół, w tym także w pomoce dydaktyczne potrzebne do nauczania...
Monika Sewastianowicz
09.04.2014
W jaki sposób nalicza się dotację na uczniów publicznego liceum ogólnokształcącego z oddziałami...
Agata Piszko
09.04.2014
Asystenci nauczyciela będą mogli pracować tylko w klasach I-III szkół podstawowych i w świetlicach...
PAP
09.04.2014
Wydawnictwo Wolters Kluwer i Akademia Pedagogiki Specjalnej zapraszają na bezpłatną konferencję...
08.04.2014
W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity rozporządzenia dotyczącego organizacji kształcenia...
Monika Sewastianowicz
08.04.2014
Warszawscy urzędnicy sprawdzą, czy samotni rodzice, którzy przy rekrutacji do przedszkoli...
Monika Sewastianowicz
08.04.2014
Rzecznik praw dziecka chce informacji na temat planów legislacyjnych ws. ograniczenia liczby reklam...
Monika Sewastianowicz
08.04.2014
Wprowadzenie rządowych podręczników pozwoli rodzicom pierwszaków zaoszczędzić 101 mln zł, a po...
Monika Sewastianowicz
08.04.2014
W legitymacji szkolnej znajdzie się numer PESEL. Dzięki temu dokument ten będzie wystarczył przy...
Monika Sewastianowicz
08.04.2014
Nawet wszczęte w terminie postępowanie dyscyplinarne ulega przedawnieniu. Sąd umorzył postępowanie...
Monika Sewastianowicz
08.04.2014
Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Senat zajmie się nowelą ustawy o systemie oświaty, która...
Monika Sewastianowicz
08.04.2014
Wójt gminy wybrał osobę, której powierzył pełnienie obowiązków dyrektora gimnazjum. Wojewoda...
Anna Dudrewicz
08.04.2014
Scenariusze lekcji dla nauczycieli o zbrodni katyńskiej i projekt podróży edukacyjnej zawiera Teka...
PAP
08.04.2014
Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekty nowelizacji kilku ustaw i...
Monika Sewastianowicz
07.04.2014
W ciągu najbliższych miesięcy mają już być widoczne pierwsze efekty reformy szkolnictwa zawodowego...
PAP
07.04.2014
Organ prowadzący szkołę odpowiada za roszczenia pracownicze powstałe przed jej przekazaniem -...
Monika Sewastianowicz
07.04.2014
Wiceminister pracy Jacek Męcina wziął udział w dyskusji w Parlamencie Europejskim na temat...
Agnieszka Winiarska
07.04.2014
Dyrektor Szkoły towarzyszył mi na wszystkich etapach kariery zawodowej i zdobywałem dzięki niemu...
07.04.2014
Nie ma potrzeby, by w ustawie o systemie oświaty znalazły się przepisy zakazujące przyjmowania...
Monika Sewastianowicz
07.04.2014
Dzięki reformom oświaty Polska osiągnęła niezwykły i inspirujący postęp - mówi Amanda Ripley. W USA...
PAP
07.04.2014
Trudno ocenić, jakie korzyści przyniósł szkołom pilotaż programu Cyfrowa szkoła. Chociaż MEN pisze...
Monika Sewastianowicz
07.04.2014
W czerwcu przeprowadzona zostanie wśród uczniów klas II liceów ogólnokształcących diagnoza...
PAP
07.04.2014
Komiks dla młodzieży - o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn Równy komiks - to publikacja, która...
PAP
07.04.2014
W tych francuskich miastach, gdzie w wyniku niedawnych wyborów samorządowych merami zostali...
PAP
07.04.2014
Obraźliwe słowa pod adresem nauczyciela podczas wywiadówki w szkole to zniewaga urzędnika...
PAP
06.04.2014
Wydawnictwo Wolters Kluwer zaprasza na szkolenie Rekrutacja do szkół i placówek publicznych, które...
Monika Sewastianowicz
05.04.2014
Uczniowie z Warszawy mają jeszcze szansę na otrzymanie laptopa z darmowym dostępem do internetu....
Monika Sewastianowicz
05.04.2014
Do końca kwietnia potrwa drugi już nabór chętnych do programu Erasmus+. Z 15 mld euro...
04.04.2014
Gmina zamierza zlikwidować bardzo małą szkołę podstawową z klasami I-VI i z oddziałem przedszkolnym...
Krzysztof Lisowski
04.04.2014