MEN wycofuje się z restrykcyjnych przepisów ograniczających liczbę uczniów w klasie do dwudziestu...
Monika Sewastianowicz
24.07.2014
Wójt gminy Darłowo chce niezgodnie z prawem obsadzić stanowiska dyrektorów szkół, a nadzór...
Monika Sewastianowicz
24.07.2014
MEN nie przewiduje żadnych zmian w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego -...
PAP
24.07.2014
Większość gmin nie radzi sobie z rozliczaniem dotacji. To wynik złej interpretacji przepisów...
Monika Sewastianowicz
24.07.2014
Maturzysta dowie się wcześniej, że komisja ma zamiar unieważnić jego egzamin. Będzie mógł złożyć...
Monika Sewastianowicz
24.07.2014
Sejm zajmie się poselskim projektem ustawy zakazującej sprzedaży niezdrowej żywności w szkole....
Monika Sewastianowicz
24.07.2014
Dobry proces rekrutacyjny pozwala nam uniknąć w przyszłości wielu rozczarowań, a wybrana osoba może...
24.07.2014
MEN chce poszerzyć uprawnienia wizytatorów - będą mogli skontrolować szkołę bez uprzedzenia....
Monika Sewastianowicz
24.07.2014
Za nieco ponad rok szkoły mają zacząć korzystać z e-podręczników. Okazuje się jednak, że nawet...
Monika Sewastianowicz
23.07.2014
Klasa, którą oprócz nauczyciela będzie zajmował się asystent, będzie mogła liczyć więcej niż 27...
Monika Sewastianowicz
23.07.2014
Ceny podręczników nie będą dużo wyższe niż w zeszłym roku - deklarują wydawcy z Polskiej Izby...
Monika Sewastianowicz
23.07.2014
Resort edukacji przygotował projekt noweli ustawy o systemie oświaty, która ureguluje sposób...
Monika Sewastianowicz
23.07.2014
Marcin Smolik, dotychczas pełniący obowiązki dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, został...
PAP
23.07.2014
Protokół z zebrania rady rodziców z posiedzenia, na którym rada wystąpiła do dyrektora szkoły z...
Anna Dudrewicz
23.07.2014
Nauczyciel zastępujący dyrektora szkoły podczas jego nieobecności uprawniony jest do dodatku...
Agnieszka Kosiarz
23.07.2014
W środę w południe upływa możliwość składania oraz aktualizacji zamówień na przygotowywany na...
PAP
22.07.2014
Uczniowie ze szkół w Częstochowie wspólnie z kolegami z Izraela prowadzą prace porządkowe oraz...
PAP
22.07.2014
Szkoła może korzystać z elektronicznego dziennika, ale opłaty za jego używanie nie mogą obciążać...
Monika Sewastianowicz
22.07.2014
Związek Nauczycielstwa Polskiego wygrał w sądzie z gminą Leśniowice. Sędziowie orzekli, że ZNPnie...
Monika Sewastianowicz
22.07.2014
Rodzice uczniów z Tczewa nie są zachwyceni tematem konkursu plastycznego, ogłoszonego przez gminę....
Monika Sewastianowicz
22.07.2014
Szkoła nie musi zapewniać podręczników do religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie -...
Monika Sewastianowicz
22.07.2014
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) mają nie tylko przyciągać inwestycje. Resort gospodarki (MG)...
PAP
22.07.2014
Chociaż wynagrodzenia dla organu prowadzącego szkołę nie można wypłacić z dotacji oświatowej,...
Monika Sewastianowicz
22.07.2014
Wydatki związane z uzyskaniem tytułu doktora, należy ocenić, jako wydatki mające charakter...
Michał Malinowski
22.07.2014
Mimo że ukończenie prawa dawno przestało być gwarancją dobrych zarobków, nie słabnie popularność...
Monika Sewastianowicz
21.07.2014
Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wymagają konsultacji - zwraca uwagę Krajowa...
Monika Sewastianowicz
21.07.2014
Jeżeli nauczyciel kontraktowy nie pracuje na zastępstwo, powinien otrzymać umowę na czas...
Monika Sewastianowicz
21.07.2014
Resort edukacji chce zlikwidować obowiązkowe ubezpieczenie uczestników szkolnej wycieczki na...
Monika Sewastianowicz
21.07.2014
Aż 37 proc. polskich dzieci od trzeciego roku życia, zanim trafi do zerówki, pozostaje jedynie pod...
Monika Sewastianowicz
21.07.2014
O treści podręczników do wychowania do życia w rodzinie decydują przeciwnicy edukacji seksualnej....
Monika Sewastianowicz
21.07.2014