Dziękujemy wszystkim internautom, korzystającym z naszego serwisu, za to, że jesteście z nami.
Miniony rok należy zaliczyć do raczej spokojnych. Pozwolił okrzepnąć oświacie w zmianach, które zostały wprowadzone w poprzednich latach. Był właściwie kontynuacją reform rozpoczętych w 2009 roku - czasem zbierania ocen i wniosków z wprowadzanych wcześniej zmian oraz poszukiwania kompromisowych rozwiązań drażliwych problemów.
Końcówka roku przyniosła ze sobą bardzo pozytywne wieści, dotyczące efektywności nauczania mierzonej wskaźnikami międzynarodowych badań PISA. Wspaniałe wyniki naszego szkolnictwa z pewnością będą świetną motywacją dla całej kadry nauczycielskiej i zarządzającej w nowym roku.

Rok 2014 jest szczególny ze względu na dwudziestolecie czasopisma „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”, który od 1994 roku towarzyszy  i pomaga czytelnikom w rozwiązywaniu codziennych problemów zawodowych, a także inspiruje i informuje o najważniejszych zdarzeniach związanych  z oświatą.
Zachęcamy do przeczytania jubileuszowego numeru styczniowego będącego podsumowaniem minionego okresu oraz inspiracją do poszukiwań najlepszych rozwiązań na przyszłość – Dyrektor Szkoły 1/2014.  Zapraszamy również na tegoroczną edycję Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły - pierwszy zjazd, poświęcony zmianom w prawie, odbędzie się już 22 stycznia.

Elżbieta Piotrowska-Albin
Dyrektor Segmentu Edukacja
Oraz połączone siły redakcji:
Portalu abc/oświata, "Dyrektora Szkoły", "Przed Szkołą" i publikacji Prawo Oświatowe/ABC.

Polecamy: Co nowego w prawie oświatowym - zmiany od stycznia 2014 r.