Finansowy standard podziału, uzyskany przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji (po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2014 r. wyniesie 0,4 proc. kwoty subwencji) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. MEN wyliczyło, że w 2014 r. standard A wyniesie 5241,89 zł. Będzie zatem 1,5 proc. (79 zł) wyższy od tego z 2013 r. o (5163,09 zł). Więcej>>

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz. U. poz. 1687).

Polecamy: Co nowego w prawie oświatowym - zmiany od stycznia 2014 r.