Według niego dzieci i młodzież trafiająca do Ochotniczych Hufców Pracy często wymaga specjalnych...
PAP
23.12.2014
Najwyższa Izba Kontroli skontroluje dostępność podręczników szkolnych - poinformowała NIK we wtorek...
PAP
23.12.2014
Dla dziewcząt w wieku 13-14 lat szkolna wycieczka do Sarajewa okazała się przygodą życia. Aż siedem...
Monika Sewastianowicz
23.12.2014
Ośrodek Rozwoju Edukacji przeprowadzi oddzielne szkolenia dla nauczycieli dotyczące korzystania z...
Monika Sewastianowicz
23.12.2014
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw...
PAP
23.12.2014
Zmieniają się przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jeden asystent...
Monika Sewastianowicz
23.12.2014
Subwencja oświatowa na jednego ucznia wynosi średnio 5,3 tys. zł, tymczasem na jednego...
Monika Sewastianowicz
23.12.2014
Tak dużej grupie łatwiej będzie się porozumieć przez internet, dlatego między 12.30 a 13.30...
Monika Sewastianowicz
23.12.2014
Dzień 23 grudnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Decyzję, czy zorganizować zajęcia dla...
Joanna Lesińska
23.12.2014
Urszula Augustyn jest najlepszą kandydatką, zna się na sprawach, którymi się będzie zajmować - tak...
PAP
23.12.2014
Cztery największe związki zawodowe nauczycieli w Serbii prowadzą w poniedziałek jednodniowy strajk...
PAP
22.12.2014
Resort edukacji przedstawił w poniedziałek podręcznik Nasza szkoła dla uczniów klas II szkół...
PAP
22.12.2014
Resort edukacji chce lepiej kontrolować wydatki, które gminy ponoszą na edukację uczniów...
Monika Sewastianowicz
22.12.2014
Brakuje jasnych regulacji dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Taka luka w...
Monika Sewastianowicz
22.12.2014
Urszula Augustyn zostanie pełnomocnikiem premier Ewy Kopacz w resorcie edukacji. Pomoże w pracach...
PAP
22.12.2014
Wprowadzenie przepisu zakazującego prowadzenia szkół przez komunalne spółki przysłuży się jedynie...
Monika Sewastianowicz
22.12.2014
Dyżury świetlicowe będą pełnić w przerwie świątecznej wszystkie szkoły podstawowe w Trójmieście....
Monika Sewastianowicz
22.12.2014
Posłowie nie wycofali się z pomysłu, by nauczyciel prowadzący zajęcia finansowane przez UE był...
Monika Sewastianowicz
22.12.2014
Turecka policja zatrzymała w sobotę w Ankarze 150 nauczycieli - uczestników protestu przeciwko...
PAP
21.12.2014
Rok szkolny 2014/2015 jest szczególny dla wszystkich dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz...
Monika Sewastianowicz
21.12.2014
Do szesnastu szkół - laureatów konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej Książki naszych marzeń -...
PAP
20.12.2014
Od soboty do 1 stycznia potrwa bożonarodzeniowa przerwa świąteczna w szkołach. W niektórych...
PAP
20.12.2014
Prawie co drugi uczeń VI klasy szkoły podstawowej systematycznie przegląda portale informacyjne i...
PAP
19.12.2014
Od 1 września 2015 r. wszystkie firmy prowadzące sklepiki szkolne nie będą mogły sprzedawać tzw....
PAP
19.12.2014
Chemia, informatyka i biologia pojawia się tylko w programie pierwszej klasy i to na profilu...
Monika Sewastianowicz
19.12.2014
Arkusze egzaminacyjne zawierające pytania do próbnych matur z wszystkich przedmiotów były dostępne...
Monika Sewastianowicz
19.12.2014
Komisja Europejska zatwierdziła program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, z którego ok. 4,7...
PAP
19.12.2014
W przyszłym roku na jednego ucznia przypadać będzie o ok. 61 zł więcej niż w 2014 r. Takie zapisy...
Monika Sewastianowicz
19.12.2014
E-podręcznik tworzą amatorzy - firmy, które nie mają ani doświadczenia, ani zasobów do realizacji...
Monika Sewastianowicz
19.12.2014
Ispektorzy pracy powinni ustalić, czy asystenci nauczycieli uprawnienia stosowne do statusu...
Monika Sewastianowicz
19.12.2014