MEN: minister edukacji nie zataja wyników badań

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprzecza rzekomemu zmanipulowaniu przez minister edukacji wyników badań dotyczących zadowolenia rodziców z posłania dzieci do klas pierwszych.

Zdaniem MEN stwierdzenie, że "Krystyna Szumilas zmanipulowała wyniki badań" zawarte w artykule Rzeczpospolitej redaktora Artura Grabka, jest w całości nieprawdziwe i bezzasadne.

Na wyniki badania CBOS ministerstwo powoływało się już dwa lata temu. Ponadto raport z badania jeszcze przed publikacją dziennika został w całości zamieszczony na stronie internetowej MEN, a także przekazany Polskiej Agencji Prasowej - informuje MEN. O jakimkolwiek zatajeniu wyników, nie ma więc mowy.

Jak czytamy w komunikacie MEN, Minister Edukacji Narodowej nie kwestionuje zawartych w badaniu danych, mówiących o obawach rodziców wyrażanych w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego. Przeciwnie - znając je i wykazując dla nich pełne zrozumienie - przedstawia te argumenty, które przemawiają za takim rozwiązaniem, czyli rzeczywiste doświadczenia rodziców, którzy zdecydowali o wysłaniu swojego sześciolatka do szkoły.

Badanie CBOS z 2011 roku jednoznacznie wskazuje, że rodzice dzieci urodzonych w 2004 r., które rozpoczęły naukę w I klasie szkoły podstawowej, są zadowoleni z podjętej przez siebie decyzji.

Ponadto MEN zaznacza, że "redaktor Grabek, nie dążąc do prawdy, a jedynie usiłując potwierdzić swoją tezę, konsekwentnie przemilcza fakt, że ogólna ocena wszystkich placówek edukacyjnych, od przedszkoli, przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, po opiekę wczesnoszkolną jest wysoka. To świadczy o pozytywnych zmianach zachodzących w polskim systemie oświaty".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 5 lipca 2013 r.

Data publikacji: 5 lipca 2013 r.