Udział Krystyny Szumilas w międzynarodowej konferencji

W dniach 1-2 lipca 2013 r. Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas wzięła udział w międzynarodowej konferencji "Edukacja w XXI wieku: międzynarodowe doświadczenia", zorganizowanej przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu oraz Krajowy Instytut ds. Badania Efektów Kształcenia.

"Udział w tej konferencji to dla mnie doskonała okazja do podzielenia się doświadczeniami Polski w takim reformowaniu systemu edukacji, aby skuteczniej poprawiać osiągnięcia uczniów" - powiedziała Krystyna Szumilas.

W trakcie spotkania w Santander minister edukacji przybliżyła wszystkim uczestnikom znaczenie reform, które od 1999 roku są systematycznie przeprowadzane w polskiej edukacji. Jak pokazują międzynarodowe badania, reformy te pomagają uczniom osiągać coraz lepsze wyniki, o czym świadczy raport programu PISA z lat 2000-2009. W tym okresie w Polsce zanotowano największe zmniejszenie różnic między szkołami w osiągnięciach uczniów.

Jak powiedziała w swoim wystąpieniu minister Szumilas, Polska jako jeden z niewielu krajów poprawiła jakość kształcenia dzieci i zwiększyła równość dostępu uczniów do tej jakości.

W trakcie konferencji szczegółowe tematyczne wystąpienia zaprezentowali także eksperci i przedstawiciele administracji z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 3 lipca 2013 r.

Data publikacji: 3 lipca 2013 r.