Wyjaśnienia MEN w sprawie publikacji "Podręcznikowe eldorado"

W odpowiedzi na artykuł zamieszczony w dzienniku Rzeczpospolita pt. "Podręcznikowe eldorado", Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że faktyczna liczba podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego jest kilkakrotnie mniejsza niż wskazano w publikacji.

Podręczniki mogą być dopuszczone do użytku szkolnego w częściach, które składają się na kompletny podręcznik do określonych zajęć, obejmujący wszystkie treści nauczania dla danego etapu edukacyjnego, czyli na 3-letni okres nauki. Poszczególne części podręczników dopuszczone są do użytku szkolnego w toku odrębnych postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej. Dlatego w wykazie podręczników dostępnych na stronie internetowej MEN wymienione są poszczególne części każdego podręcznika przeznaczone do nauczania w kolejnych klasach.

Istnienie wielu rodzajów podręczników do poszczególnych przedmiotów wprowadza bogatą i zróżnicowaną ofertę, zarówno pod względem formy, jak i treści, co daje możliwość wybrania podręczników najbardziej dostosowanych do potrzeb konkretnych grup uczniów.

Jak informuje ministerstwo edukacji założenie, że powinien funkcjonować jeden, identyczny dla wszystkich podręcznik do każdego przedmiotu jest sprzeczny z ustaleniami współczesnej pedagogiki, która kładzie nacisk na indywidualizację nauczania i konieczność dostosowania metod, form i środków nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.

Zarówno w Polsce jak i wielu innych krajach europejskich prowadzona jest polityka, która ma poszerzać autonomię nauczycieli, którzy mają być coraz bardziej niezależni w swoich obowiązkach. Dlatego też wybór podręczników powinien należeć wyłącznie do nauczycieli, gdyż większa autonomia to także większa odpowiedzialność za wyniki kształcenia.

Więcej: www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&ampview=article&ampid=4973%3Awybor-podrcznika-wyrazem-autonomii-nauczyciela&ampcatid=272%3Aministerstwo-komunikaty-i-wyjanienia-men&ampItemid=355

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 22 maja 2013 r.

Data publikacji: 22 maja 2013 r.