Pomoc finansowa ze środków unijnych na rozwój oddziałów przedszkolnych

3 lipca 2013 r. Paweł Orłowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podpisał dokument Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Pula środków jakie zostaną przeznaczone na ponad 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi 53,7 mln EUR.

Podpisany dokument reguluje m.in.:

- "formę i zakres wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych przewidzianych do realizacji w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL,

- szczegółowe zasady realizacji projektów systemowych, obejmujących założenia merytoryczne wdrażania projektów, odnoszące się do kategorii beneficjentów systemowych, grup docelowych oraz katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów;

- założenia finansowe realizacji projektów oraz

- założenia dotyczące konstruowania wniosku o dofinansowanie projektów".

Więcej: www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&ampview=article&ampid=5331%3Aznamy-zasady-wsparcia-oddziaow-przedszkolnych-w-szkoach-podstawowych-ze-rodkow-unijnych&ampcatid=254%3Aprzedszkola-2011-default&ampItemid=317

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 9 lipca 2013 r.

Data publikacji: 9 lipca 2013 r.