Uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego "Profilaktyka a Ty"

W dniu 12 lipca 2013 r. w łódzkiej Atlas Arenie odbyła się gala finałowa największego programu edukacyjnego "Profilaktyka a Ty", w którym przez 8 lat wzięło udział ponad 100 tysięcy osób.

Celem programu realizowanego przez Komendę Główną Policji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych było utworzenie ogólnopolskiej społeczności promującej wśród młodzieży mody na zdrowy tryb życia, wolnej od wszelkich uzależnień i przemocy.

Program zakłada ponadto edukację poprzez motywację do pomagania innym, promowanie właściwej postawy, a także spotkania i rozmowy z rodzicami. Dzięki inicjatywie powstało i działa ponad 70 grup PaT.

Biorący udział w gali wiceminister Tadeusz Sławecki, podziękował organizatorom VIII Przystanku PaT i podkreślił, że odbywa się on na zakończenie roku szkolnego obchodzonego jako Rok Bezpiecznej Szkoły. "W ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła na działania profilaktyczne przeznaczyliśmy w tym roku z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej 900.000 złotych - przypomniał wiceminister, który liczy, że współpraca MEN z KGP oraz MSW będzie dalej kontynuowana.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 16 lipca 2013 r.

Data publikacji: 16 lipca 2013 r.