Ruszyła Letnia Akademia "Demokracja w szkole"

"Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego staje się dziś sprawą wspólną dla całej Europy. Dla jednych krajów jest to wciąż wyzwanie, związane z przezwyciężaniem jeszcze niedawnej przeszłości totalitarnej. Dla państw o ustabilizowanej demokracji ciągłym problemem są przejawy nietolerancji, dyskryminacji, ksenofobii czy antysemityzmu" - powiedział podsekretarz stanu w MEN Maciej Jakubowski, podczas inauguracji Letniej Akademii "Demokracja w szkole".

W tegorocznej czwartej już edycji, uczestniczą trzyosobowe delegacje z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Rosji i Polski.

Inicjatorem Letniej Akademii są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Rada Europy oraz Europejskie Centrum Wergelanda.

Celem zajęć prowadzonych do 14 lipca jest rozszerzenie współpracy pomiędzy uczestniczącymi krajami, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w kwestii edukacji jak i praw człowieka.

"Stoicie Państwo przed dużym wyzwaniem, ażeby w ciągu kliku dni intensywnej pracy nie tylko zaprezentować własne doświadczenia, ale także przygotować dla szkół roczne plany działań, które będą po pierwsze wspierać i promować zasady demokracji oraz prawa człowieka poprzez inicjatywy realizowane w lokalnych środowiskach. Po drugie będą angażować partnerów tak, by mieli poczucie odpowiedzialności za realizowane działania, gdyż fundamentem społeczeństwa obywatelskiego jest aktywność i zaangażowanie zarówno jednostek jak i całych grup społecznych w realizację wspólnych spraw i wartości" - mówił zgromadzonym gościom minister Jakubowski.

Od 2012 roku Rada Europy opracowany w Polsce model Letniej Akademii organizuje w krajach Bałkanów Zachodnich.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 9 lipca 2013 r.

Data publikacji: 9 lipca 2013 r.