Do rozliczenia dotacji za 2015 r. nie trzeba będzie stosować nowych formularzy. Zmiana regulująca...
Monika Sewastianowicz
07.01.2015
Weszły w życie przepisy nakładające na gminy więcej obowiązków związanych z wychowaniem...
Monika Sewastianowicz
07.01.2015
Pełnoletni uczeń sam decyduje, czy uczęszczać na religię. Może wycofać deklarację złożoną przez...
Monika Sewastianowicz
07.01.2015
W związku z postępującym wyludnianiem się prowincji Portugalia masowo zamyka szkoły publiczne. Ich...
PAP
07.01.2015
Zawód w cenie i Masz wiadomość to programy telewizyjne, które MEN przygotował we współpracy z...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
Samorządy będą zatrudniać asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej nawet, jeżeli nie...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
Organ gminy nie może pominąć członków komisji konkursowej na szefa placówki oświatowej tylko...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
Nauczyciele etyki muszą wykazać się dużą kreatywnością przy organizowaniu lekcji. Na rynku brakuje...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
Minister edukacji podpisała rozporządzenie regulujące wymogi dotyczące wymogów przeciwpożarowych...
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
Ogólne odesłanie do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym zamieszczane są wszystkie uchwały...
Anna Dudrewicz
05.01.2015
Czas delegacji do pracy w związku zawodowym należy traktować jako okres przepracowany u danego...
Joanna Lesińska
05.01.2015
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie Krystyna Łasowska została...
PAP
04.01.2015
Od nowego roku, dzięki współpracy z MEN, program Fundacji Dzieci Niczyje certyfikujący placówki...
PAP
02.01.2015
Aż 42 małopolskie gminy wezmą w 2015 roku udział w programie Jeżdżę z głową, którego celem jest...
PAP
02.01.2015
Pieniądze na kształcenie niepełnosprawnych uczniów będą musiały zostać przeznaczone na konkretne...
Monika Sewastianowicz
02.01.2015
Zmieniają się przepisy regulujące zasady prowadzenia kursów kwalifikacyjnych - poprowadzą je...
Monika Sewastianowicz
02.01.2015
W 2015 r. na jednego ucznia przypadać będzie o ok. 61 zł więcej niż w 2014 r. Przepisy regulujące...
Monika Sewastianowicz
02.01.2015
Po trzech latach prac, we wrześniu 2015 r. do szkół mają trafić e-podręczniki, informuje...
PAP
02.01.2015
Nie każdy zbiór danych będzie trzeba zgłaszać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych....
Monika Sewastianowicz
02.01.2015
Od 1 stycznia 2015 r. szkoła nie będzie musiała zgłaszać do GIODO zbioru danych osobowych, jeżeli...
Magdalena Sender
02.01.2015
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające nowe, ramowe plany nauczania. Większość...
Monika Sewastianowicz
02.01.2015
Szanowni Państwo, w wyniku połączenia spółek LexisNexis i Wolters Kluwer, powstała szeroka oferta...
Jacek Górski
01.01.2015
Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie warunków...
PAP
01.01.2015
Czego z okazji nowego roku można życzyć uczniom? Autorzy najbardziej pomysłowych odpowiedzi zostaną...
Monika Sewastianowicz
31.12.2014
Jeżeli osoba prowadząca szkołę umarła, a w miejsce placówki utworzono inną jednostkę, nowej szkole...
Piotr Gąsiorek
31.12.2014
Rodzice mogliby dostać prawo do ostatecznej decyzji o posłaniu dziecka do szkoły, ale po...
Monika Sewastianowicz
31.12.2014
Dyrektor szkoły publicznej jest organem władzy publicznej obowiązanym do udzielania informacji...
Monika Sewastianowicz
31.12.2014
Rok 2014 r. rozczarował zwolenników reformy Karty Nauczyciela, mimo to kwestie kadrowe rodziły...
Monika Sewastianowicz
31.12.2014
Oceny nie są jedynie nieskuteczne, lecz wprost przeciwskuteczne. Powodują,że uczymy się nie dla...
Monika Sewastianowicz
31.12.2014
Innowacje i odkrycia są możliwe tylko wtedy, gdy po drodze popełnia się pomyłki i ponosi porażki -...
Monika Sewastianowicz
31.12.2014