Ostatnia szansa na wzięcie udziału w konkursie na temat normalizacji

Zostało niewiele czasu do zakończenia II edycji ogólnopolskiego konkursu „Normalizacja i ja” skierowanego do uczniów i nauczycieli. Jednym z patronów medialnych inicjatywy jest miesięcznik "Dyrektor Szkoły".

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym, praktyce zawodowej oraz w osiąganiu sukcesu ekonomicznego. Istotnym aspektem jest również rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej (zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej) oraz uświadamianie, że to konsument jest ostatecznym beneficjentem normalizacji, bo m.in. dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne.Zadanie konkursowe dla uczniów - w kategorii „Esej” – polega na napisaniu opracowania na temat: „Normalizacja jest dla nas i wokół nas”, w kategorii „Grafika” - stworzenie na ten sam temat pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacje A4. Natomiast zadaniem nauczycieli jest napisanie scenariusza lekcji: „Normalizacja. Dlaczego uczeń musi o niej wiedzieć?”. Na ocenę pisemnych prac będą miały wpływ: poprawność merytoryczna, metodyczna, językowa, precyzja, spójność i ogólny odbiór pracy. Dla najlepszych autorów przewidziano cenne nagrody rzeczowe.Konkurs trwa od 27 września 2013 r. do 17 stycznia 2014 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PKN 17 lutego 2014 r.Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Mazowiecki i Podkarpacki Kurator Oświaty. Partnerzy metodyczni: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Patroni medialni: TV EDUSAT, dwutygodnik „Przegląd Techniczny”, miesięczniki: „Edukacja i Dialog”, „Perspektywy”, „Dyrektor Szkoły”, portale: Interklasa.pl, Edukacja.net, Edu.info.pl, Eid.edu.pl.

Opublikowano: www.oswiata.abc.com.pl

Data publikacji: 15 stycznia 2014 r.