Ekologia tematem XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Ekorozwój na szczeblu lokalnym był głównym tematem tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zorganizowanej przez Kancelarię Sejmu RP we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

W parlamentarnym spotkaniu udział wzięli m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, a także Joanna Rudzka, przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

"Ekologia jest wyjątkowo bliska każdemu, bo dotyczy naszych codziennych działań, obowiązków, nawyków, a jednocześnie jest jednym z najważniejszych problemów i wyzwań współczesnego świata, czyli nas wszystkich" - powiedziała podczas swojego wystąpienia Krystyna Szumilas.

Podkreśliła jak ważna jest w dzisiejszym świecie edukacja ekologiczna i jak wiele zależy od najmłodszych, którzy odpowiednie nawyki i zachowania proekologiczne mogą przenieść na grunt rodzinny.

W ramach XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przyjęty został projekt uchwały dotyczący ekorozwoju na szczeblu lokalnym.

"Sejm Dzieci i Młodzieży w Polsce to pierwsze tego typu przedsięwzięcie i inicjatywa w Europie. Akcja propagująca parlamentaryzm wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozpoczęła się od 1994 roku i trwa do dzisiaj. W sesji uczestniczy 460 młodych posłów z całej Polski. Udział w Sejmie Dzieci i Młodzieży to nagroda dla najlepszych organizatorów szkolnych debat na temat ekorozwoju na szczeblu lokalnym".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 4 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2013 r.