"Reaguj, masz prawo" społeczna kampania przeciwko przemocy wobec dzieci

W dniu 27 maja 2013 r. ruszyła społeczna kampania "Reaguj, masz prawo", zainicjowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele resortów, eksperci oraz społeczni doradcy Rzecznika, których głównym podmiotem zainteresowania i działania są dzieci.

Kampania adresowana jest do dorosłych, w tym w szczególności do nauczycieli i pedagogów, na co dzień pracujących z dziećmi. Ma ona przede wszystkim uzmysłowić im, że ich prawem i obowiązkiem jest reagowanie na oznaki krzywdzenia, zaniedbywania, wykorzystywania i bicia najmłodszych.

"Przeprowadzone w 2012 roku badania pokazują, że blisko 70% dorosłych aprobuje bicie dzieci jako metodę wychowawczą, a prawie połowa badanych uważa, że nie powinna się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi".

Rzecznik Praw Dziecka wierzy, że każdorazowa reakcja na przemoc pozytywnie wpłynie na świadomość ludzi i zmieni ich nastawienie.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 28 maja 2013 r.

Data publikacji: 28 maja 2013 r.