Pomoc dla uczniów powracających z zagranicy

W dniach 5-6 czerwca 2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca, zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji za Granicą projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki któremu udało się stworzyć system wsparcia uczniów migrujących.

"Założeniem projektu było stworzenie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, ułatwiających polskim uczniom przebywającym za granicą podtrzymanie kontaktu z językiem i krajem ojczystym, względnie umożliwiających adaptację i wyrównanie szans edukacyjnych w nowym środowisku szkolnym po powrocie do kraju".

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi uczniowie powracający z zagranicy mają zagwarantowane prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego oraz do bezpłatnych, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

Dzięki środkom europejskim udało się utworzyć Centrum doradztwa do spraw powrotu i integracji w polskiej szkole. "Działania Centrum służą udzielaniu wsparcia informacyjnego uczniom, rodzicom, a także palcówkom szkolnym i organom prowadzącym szkoły w zakresie integracji ucznia przybywającego do polskiego systemu oświaty".

Więcej: www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&ampview=article&ampid=5101%3Aotwarta-szkoa-system-wsparcia-uczniow-migrujcych&ampcatid=25%3Aministerstwo-wydarzenia-z-udziaem-ministrow&ampItemid=287

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 10 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 10 czerwca 2013 r.