Raport Eurydice: większość krajów tak samo rekrutuje dyrektora szkoły

Jak wynika z raportu Eurydice, większość krajów europejskich w podobny sposób rekrutuje dyrektorów szkół. Zazwyczaj wyłaniani są w drodze konkursu i wymaga się od nich kilkuletniego doświadczenia - informuje "Dyrektor Szkoły".

We wszystkich badanych krajach istnieją regulacje prawne określające wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci na dyrektorów. Podstawowym jest staż pracy w zawodzie nauczyciela, najczęściej pięć lat, jednak z wyjątkami. Na przykład w Bułgarii, Estonii, Francji i na Litwie taki staż wynosi trzy lata, a na Malcie – dziesięć. Są też kraje, gdzie staż nauczycielski jest wymagany, ale nie określa się jego długości. Jest tak np. w Danii, Republice Federalnej Niemiec, Austrii, Finlandii, Wielkiej Brytanii. Natomiast w krajach takich jak Belgia (w tych częściach, gdzie dominującym językiem jest francuski i niemiecki), Łotwa, Holandia, Szwecja i Norwegia jedynym warunkiem jest posiadanie kwalifikacji nauczycielskich, choć w praktyce oczekuje się też pewnego stażu w zawodzie.Więcej: www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly/czytaj/-/artykul/raport-eurydice-wiekszosc-krajow-tak-samo-rekrutuje-dyrektora-szkoly

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl , stan z dnia 5 lipca 2013 r.

Data publikacji: 5 lipca 2013 r.