Przedstawiając wyniki przedszkolnego konkursu, dyrektor musi wziąć pod uwagę przepisy o ochronie...
Joanna Lesińska
12.07.2015
Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska zaprosiła przedstawicieli nauczycielskich związków...
PAP
11.07.2015
Dwaj uczniowie z Radomska musieli drugi raz napisać maturę z informatyki. Komisja egzaminacyjna nie...
Monika Sewastianowicz
10.07.2015
Spółki działające w specjalnych strefach ekonomicznych mają obowiązek współpracować ze szkołami i...
Monika Sewastianowicz
10.07.2015
Ogółem 744 egzaminatorów w ciągu tygodnia oceniło 501 287 zadań z matematyki - podaje resort...
Monika Sewastianowicz
10.07.2015
Egzaminatorom z Krakowa zaginęła jedna z prac maturalnych. Poinformowali maturzystkę, że do...
Monika Sewastianowicz
10.07.2015
Mimo zaostrzenia przepisów liczba zatruć dopalaczami wciąż rośnie, tendencja ta zauważalna jest...
Monika Sewastianowicz
10.07.2015
Zdecydowana większość rodziców uważa, że zajęcia na temat rozwoju psychoseksualnego i seksualności...
PAP
10.07.2015
Statuty szkół trzeba dostosować do noweli ustawy o systemie oświaty. Głównym obszarem zmian będzie...
Krzysztof Gawroński
10.07.2015
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała siatki centylowe do wszystkich przedmiotów zdawanych...
PAP
10.07.2015
Konsekwencje muszą być bezwyjątkowe. Doprowadzone do końca, sprawiedliwe, adekwatne do przewinienia...
Monika Sewastianowicz
09.07.2015
Umożliwienie dalszego prowadzenia stacji kontroli pojazdów m.in. przez szkoły, centra kształcenia...
PAP
09.07.2015
Polski system edukacji uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie. Obecnie nasz kraj zajmuje...
Monika Sewastianowicz
09.07.2015
Samorządy nie są w stanie zapewnić środków na właściwą organizację pracy młodzieżowych ośrodków...
Monika Sewastianowicz
09.07.2015
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące procedury przeprowadzania egzaminów....
Monika Sewastianowicz
09.07.2015
Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem narkomanii będzie obejmować wszystkich uczniów, a nie...
Monika Sewastianowicz
09.07.2015
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze mogą zostać pozamykane przez nową interpretację przepisów ws....
Monika Sewastianowicz
09.07.2015
Uchybienia formalne nie wpływają na wynik postępowania konkursowego. Niewpisanie odpowiedzi...
Krzysztof Gawroński
09.07.2015
Jest grupa społeczna, która ma problem z wakacjami. Dlaczego szkoły nie mogą pracować w tym okresie...
Monika Sewastianowicz
09.07.2015
Zakres i tryb kontroli powinien być określony przez radę gminy, podobnie jak uprawnienia komisji...
Agata Piszko
08.07.2015
Rzecznik praw dziecka chce, aby resort edukacji rozwiązał problem funkcjonowania w systemie...
Monika Sewastianowicz
08.07.2015
WOS to jakiś zlepek ciężkiej wiedzy ekonomicznej, prawniczej i politologicznej, który nijak się ma...
Monika Sewastianowicz
08.07.2015
Eksperci nie mają wątpliwości. Znajomość niszowych języków obcych poprawia sytuację pracowników na...
Monika Sewastianowicz
08.07.2015
Szkoły zawodowe uruchomią proces kształcenia w zawodzie: technik lotniskowych służb operacyjnych. W...
Monika Sewastianowicz
08.07.2015
Można zwolnić nauczyciela, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, jeżeli istnieją ku...
Monika Sewastianowicz
08.07.2015
Nauczycielom zatrudnionym w szkole, w której w organizacji pracy nie przewidziano ferii letnich i...
Monika Sewastianowicz
08.07.2015
55 nauczycieli i edukatorów z całej Polski, a także z Ukrainy i Azerbejdżanu, wzięło udział w...
PAP
08.07.2015
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw: o systemie oświaty i o Krajowym Rejestrze Karnym...
PAP
07.07.2015
Gwałtownie wzrasta liczba utonięć. W ostatni weekend utopiły się 42 osoby - alarmuje Gazeta...
Monika Sewastianowicz
07.07.2015
Poszczególni ministrowie samodzielnie uregulują funkcjonowanie podległych sobie placówek...
Monika Sewastianowicz
07.07.2015