Tekst ustawy o systemie informacji oświatowej opublikowano pod sygnaturą Dz. U. z 2015 r. poz. 44. Nie wprowadza żadnych zmian normatywnych do aktu prawnego.

Nowe ramówki i zasady egzaminowania - w 2015 r. kolejne zmiany w prawie oświatowym>>