Nie ma rozwodu, jest domniemanie ojcostwa

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Skutki życia w związkach nieformalnych bez przeprowadzenia rozwodu bywają trudne do przewidzenia. Może to być konieczność płacenia alimentów byłej żonie, wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, niekiedy przy udziale prokuratora, a nawet - zmiana akt stanu cywilnego.

01.12.2018

Sąd: Zachowek należy się mimo nie najlepszych relacji rodzinnych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie można odmówić zachowku wnuczce spadkodawczyni z powodu nieutrzymywania relacji rodzinnych, jeżeli przyczyną takiego stanu rzeczy była postawa samej spadkodawczyni. To ona, jako osoba starsza, powinna była inicjować kontakty z wnuczką. Tymczasem spadkodawczyni faworyzowała siostrę powódki - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu.

01.12.2018

NSA: Trwały zarząd bez znaczenia dla podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne

Od nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, wydzierżawionej pod stacje paliw, podatek od nieruchomości zapłaci właściciel stacji. Przy czym nie ma znaczenia, że nieruchomością zarządza inny podmiot w imieniu Skarbu Państwa. Potwierdza to najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

30.11.2018

NSA: Nie ma automatycznego powrotu do ryczałtu

PIT

Jeśli przychód podatnika przekroczy limit uprawniający do rozliczania się ryczałtem, to podatnik straci do niego prawo. Sytuacji nie zmieni nawet korekta przychodu na skutek reklamacji. Potwierdził...

30.11.2018

WSA: Mieszkańcy nie są stroną postępowania w sprawie przeglądu ekologicznego

Administracja publiczna

Mieszkańcy, którzy zgłaszają informację o możliwym negatywnym oddziaływaniu instalacji na środowisko nie są stroną toczącego się w tej sprawie postępowania. Jednakże nie wyklucza to ich udziału w sprawie, pod warunkiem wykazania przez nich indywidualnego interesu prawnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

30.11.2018

Strasburg: sędzia może zostać skrytykowany na łamach prasy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 8 listopada uznał, że uznanie za zniesławienie krytyki sędziego w artykule prasowym stanowiło naruszenie dziennikarskiej wolności wyrażania wydawcy tygodnika, w którym ukazał się krytyczny artykuł.

29.11.2018

SN: Wszyscy winni zawalenia hali MTK poniosą karę

Prawo karne Budownictwo

Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający wobec Nowozelandczyka, byłego członka zarządu hali MTK, Bruce'a R. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach. SN stwierdził, że dowody wskazują, iż wiedział o wadliwej konstrukcji dachu hali i był świadomy zagrożenia katastrofą, lecz jej nie przeciwdziałał.

29.11.2018

NSA: Zakwaterowanie pracownika za granicą to jego przychód

PIT Prawo pracy

Nie tylko firma, realizując projekt za granicą i delegując tam swoich pracowników, osiąga korzyści. Darmowe noclegi też są w interesie pracowników. Wynika to z wydanego w czwartek, przełomowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

29.11.2018

Kierowca odpowiada za szkody wyrządzone przez pasażera

Prawo cywilne Finanse

Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC może zostać wypłacone także, gdy pasażer otwierając drzwi uszkodzi sąsiedni pojazd. Pojęcie "ruch pojazdu" obejmuje bowiem również wsiadanie i wysiadanie z niego. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Ten korzystny dla pasażerów wyrok to ważna wskazówka dla ubezpieczycieli.

29.11.2018

NSA: Nadanie statutu szpitalowi to akt prawa miejscowego

Opieka zdrowotna

Uchwała w sprawie zmiany statutu zakładowi opieki zdrowotnej, wydana na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, powinna zostać opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przesądza o tym charakter aktu i zawarte w nim postanowienia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

29.11.2018

Nauczycielskie oko mogło uchronić przed wypadkiem

Uczennica uderzyła inną drzwiami od szatni powodując poważny uraz kolana. Zdarzeniu można było zapobiec, gdyby nadzór nad uczniami sprawowany był należycie – stwierdził Sąd Okręgowy w Świdnicy. Według sądu sama obecność nauczyciela na korytarzu mogła wpłynąć dyscyplinująco na uczniów.

29.11.2018

SA: Nieważność umowy mimo prawidłowego aneksu

Prawo cywilne Spółki

Jeśli przy podpisaniu umowy sprzedaży przez spółkę nie reprezentował jej ani pełnomocnik, ani rada nadzorcza, to umowa jest nieważna od początku - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Nie można jej konwalidować aneksem ani dochodzić roszczeń z tego tytułu.

29.11.2018

SA: Zachowanie się na drodze to elementarz. Również dla nastolatka

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Świadomość, że łamią prawo i narażają się na niebezpieczeństwo mieli oboje uczestnicy wypadku. Jednak większą winę za upadek holowanej osoby ponosi kierowca skutera, choćby dlatego, że był pełnoletni i miał uprawnienia do kierowania pojazdami. Mógł i powinien zatem powstrzymać się od jazdy. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

29.11.2018

SA: To strona ma obowiązek wykazania swojego umocowania przed sądem

Jeśli sąd poweźmie wątpliwości, czy strona jest prawidłowo reprezentowana, to wezwie ją do przedstawienia dokumentów, które wykażą jej umocowanie. Takie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub jako odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem. Kserokopie są niewystarczające do nadania sprawie biegu - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

29.11.2018

SN: Śmierć uczestnika nie wstrzymuje wpisu do księgi wieczystej

Prawo cywilne

W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego, sąd nie zawiesza postępowania - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów. Dodał, że spadkobiercy byłego właściciela mogą złożyć powództwo o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

28.11.2018