SO: Puszcza Białowieska jednak uniknie wycinki

Środowisko Administracja publiczna

Pozostanie w mocy postanowienie sądu cywilnego pierwszej instancji o zakazie wycinki Puszczy Białowieskiej, w rejonie nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka, które wywalczyła Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Stało się ono prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. Lasy Państwowe przegrały w sądzie, bo Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił ich zażalenie.

03.10.2022

SA: Żulczyk niewinny, mógł krytykować prezydenta

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Pisarz Jakub Żulczyk nie popełnił przestępstwa, nazywając prezydenta Andrzeja Dudę "debilem" - zawyrokował Sąd Apelacyjny w Warszawie. Ogłoszone w piątek 30 września orzeczenie jest prawomocne. To finał sprawy, która ciągnęła się za pisarzem od listopada 2020 roku, kiedy nazwał on w internetowym wpisie prezydenta Andrzeja Dudę "debilem".

01.10.2022

Sąd: ZUS mógł uznać zatrudnienie członka rodziny za pozorne

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Syn ukończył studia prawnicze, więc ojciec utworzył dla niego stanowisko pracy. Nowy pracownik już po miesiącu od zatrudnienia wybrał się na zwolnienie lekarskie, co zwróciło uwagę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że zatrudnienie było pozorne i zmierzało jedynie do uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

01.10.2022

Pochodzenie samolotu i miliona na koncie trzeba udowodnić

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Sprawy z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów często trafiają na sądowe wokandy. Jedną z nich rozstrzygał właśnie Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, że podatniczka nie uprawdopodobniła źródła pochodzenia środków majątkowych. Eksperci zauważają, że odnalezienie nowych dowodów daje podstawę do wznowienia postępowania, pod warunkiem, że podatnik wcześniej z nich nie korzystał.

01.10.2022

Instruktor praktycznej nauki zawodu musi mieć odpowiednie kwalifikacje

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Pracodawca, który zamierza przyjąć uczniów na praktyki zawodowe, powinien upewnić się, że instruktorzy praktycznej nauki zawodu spełniają określone wymogi kwalifikacyjne. Celem systemu kształcenia zawodowego młodocianych jest bowiem zapewnienie im warunków, które pozwalają na zgłębienie praktyki danego zawodu pod okiem doświadczonego instruktora.

30.09.2022

TSUE: Nie tylko sąd może nakazać wypłatę odszkodowania za opóźniony lot

Rynek i konsument Prawo unijne Transport

Organ krajowy odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia o prawach pasażerów linii lotniczych może w wyniku wniesienia indywidualnej skargi zobowiązać przewoźnika do zapłaty odszkodowania pasażerom. Może to jednak mieć miejsce pod warunkiem, że państwo członkowskie przyznało mu kompetencję w tym zakresie - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozpatrując skargę LOT.

30.09.2022

NSA: Farma fotowoltaiczna i usługi odrębne z odwróconym VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Wykonanie farmy fotowoltaicznej przez podwykonawcę generalnego wykonawcy nie wymaga, aby ten sam podmiot wykonywał dodatkowe usługi, takie jak usługa budowy drogi wewnętrznej czy montażu ogrodzenia. Należy potraktować te usługi jako odrębne, co w konsekwencji skutkuje rozliczeniem podatku od towarów i usług na zasadzie VAT odwróconego.

30.09.2022

SN: W czasie wiecu wyborczego prezydenta można wyrażać ostry sprzeciw

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W wypadku polityka nie każde zachowanie naruszające pewne standardy kultury, obyczaju, przyzwoitości może być utożsamiane ze znieważeniem. Dlatego, aby mówić o zaistnieniu przestępstwa, znieważenie musi osiągnąć taki stopień pogardy, którego nie da się usprawiedliwić i stanowić nieracjonalizowany, złośliwy atak osobisty. Stanowisko to podzielił Sąd Najwyższy.

30.09.2022

SN wytknął wady skargi nadzwyczajnej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy nie dostrzegł podstaw do uwzględnienia zarzucanych naruszeń, które miał popełnić ZUS, tym bardziej że skarżący nie uzasadnił rażącego charakteru naruszenia konkretnych przepisów, ale odnosił go do ogólnych następstw zaskarżonego wyroku. Wobec braku przesłanek szczegółowych, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę nadzwyczajną.

30.09.2022

NSA: Podatnik nie dysponował ani przez chwilę pieniędzmi ze sprzedaży

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Ze zwolnienia z PIT skorzysta podatnik, który wydatkuje pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na zakup kolejnej w celu zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych. Jeśli jednak pieniądze ze sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości zbywanej, a kupno nowej nieruchomości było już finansowane z innych pieniędzy, podatnik traci prawo do zwolnienia – wynika z wyroku NSA.

29.09.2022

SN: „Dostęp do rynku” nie oznacza „dostępu do pozycji rynkowej”

Prawo cywilne Farmacja

W sporze dotyczącym roszczeń związanych z oznaczaniem leków, importowanych przez pozwaną z innego kraju UE, znakiem towarowym, który powódka wykorzystywała do oznaczania identycznych towarów w Polsce, SN stwierdził naruszenie prawa do znaku i uznał, że ochrona znaków towarowych nie może prowadzić do sztucznego podziału rynku unijnego na rynki poszczególnych państw.

29.09.2022

SO: Unieważnienie postępowania, bo pełnomocnik zrezygnował, a bank się nie stawił

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W rozpoznawanej przez sąd sprawie dotyczącej sporu o kredyt brakowało informacji, czy powód wiedział o terminie rozprawy, ani nawet czy zna treść wyroku. Sąd drugiej instancji zajął się tym z urzędu, gdyż powód nie brał udziału w rozprawie. A w aktach sprawy brak było dowodu doręczenia zawiadomień nawet do niedziałającego już pełnomocnika.

29.09.2022

Sąd: Kierownik nie straci stanowiska za podpisanie umów bez wiedzy pracodawcy

Prawo pracy

Pracownik został pozbawiony kierowniczego stanowiska z uwagi na podpisanie umów bez wymaganego upoważnienia oraz wiedzy i zgody pracodawcy. Sąd uznał, że zastosowanie tak dotkliwej kary było zbyt surową reakcją. Pracownik działał bowiem w dobrej wierze i był przekonany, że postępuje zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Dlatego sąd przywrócił kierownikowi jego poprzednie warunki pracy i płacy.

29.09.2022

SN: Odszkodowanie dla spółki za błędne wprowadzenie przez Polskę prawa unijnego

Prawo cywilne Prawo unijne

W sporze o odszkodowanie za szkodę wywołaną błędną implementacją prawa Unii Europejskiej Sąd Najwyższy uznał, że przedawnienie nie biegło od momentu, w którym poszkodowany w istocie nie posiadał jeszcze odpowiedniej wiedzy, choć uiszczał faktury, ale z obiektywnego punktu widzenia, powinien był lub mógł ją powziąć przy zachowaniu należytej staranności. Stan ten obowiązywał do zmiany kodeksu cywilnego w 2007 r.

29.09.2022

SO: Brak informacji o wydatkach z pieniędzy publicznych Lux Veritatis nie krzywdzi

Prawo karne Prawo cywilne

Prawomocnym wyrokiem zakończył się spór między Watchdog Polska a Fundacją Lux Veritatis. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie. Orzekł, że organizacja społeczna nie może być pokrzywdzoną, gdyż brak informacji nie może jej skrzywdzić, jest tylko szkodliwy dla dobra publicznego.

28.09.2022

WSA: Przy rekrutacji w starostwie droga na skróty może się wydłużyć

Samorząd terytorialny Prawo pracy HR

Konkurs prowadzony na wolne stanowisko urzędnicze, nawet jeśli bierze w nim udział jeden kandydat, musi być prowadzony zgodnie z prawem oraz w poszanowaniu gwarancji procesowych zgłaszającego się. W przeciwnym wypadku nie da się ocenić, czy to kandydat wypadł słabo, czy też komisja była do niego uprzedzona - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

28.09.2022

NSA: Noclegi przychodem obcokrajowców, koszty legalizacji pracy już nie

PIT Doradca podatkowy

Pokrywanie przez spółkę kosztów procedur legalizacji pracy obcokrajowców z rynków wschodnich nie stanowi nieodpłatnego świadczenia i nie powoduje powstania u nich przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Przychód taki powoduje natomiast zapewnienie im przez spółkę noclegów – stwierdził we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

27.09.2022

SN: Państwowa komisja może oskarżać pedofili na równi z pokrzywdzonym

Prawo karne

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, może występować w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego, to jej pozycję procesową określają przepisy odnoszące się do oskarżyciela posiłkowego, a więc strony - takie stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy.

27.09.2022

SN wyjaśni: Osoba transpłciowa pozywa małżonka i dzieci czy tylko rodziców

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące uzgodnienia płci przedstawione przez Prokuratora Generalnego, który wnosi o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów. Jego zdaniem prawo do ochrony życia prywatnego i rodziny pozwala pozywać przez osobę transpłciową, w takiej sprawie nie tylko rodziców, ale i nierozwiedzionego małżonka i ich dzieci.

27.09.2022

WSA: Karta miejska z danymi osobowymi albo bez uprawnień

Samorząd terytorialny RODO

Wnioskodawczyni chciała korzystać z karty miejskiej i wynikających z jej posiadania ulg i zniżek. Konsekwentnie jednak odmawiała wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych i domagała się ich zastąpienia kodem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ocenił, że przetwarzanie danych osobowych miało podstawę w przepisach RODO.

27.09.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski