Prawo wielkich korporacji ważniejsze od państwowego

RODO

Globalne organizacje gospodarcze, w tym te prowadzące serwisy społecznościowe, wprowadzają swoje zasady regulujące postępowanie uczestników i klientów, które często są w sprzeczności z prawem państw...

26.10.2018

Elektroniczne wadium ograniczy konkurencję w zamówieniach

Kadry w oświacie Zamówienia publiczne

Za sprawą opinii Urzędu Zamówień Publicznych podejście zamawiających do wadium może być bardzo restrykcyjne. Mogą wymagać przedłożenia gwarancji udzielonej w formie elektronicznej z kwalifikowanym...

26.10.2018

Najwyższy czas na rozpoczęcie przygotowań do PPK

Prawo pracy

Mimo że prace nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych jeszcze trwają, to firmy powinny już rozpocząć przygotowania do jej wdrożenia. O najpilniejszych aktualnie działaniach mówi Łukasz...

25.10.2018

Alimenty, czyli finansowy pakt o nieagresji

Prawo rodzinne

Alimenty to nie reparacje wojenne – nie służą rekompensacji krzywdy. Nie powinny być wykorzystywane do ukarania ani też rozumiane jako kara - twierdzi adwokat dr Aleksandra Brodecka. Jak mówi, to po...

25.10.2018

Fedorczuk: To nie koniec spadku bezrobocia

Prawo pracy

Analiza danych z lat ubiegłych wskazuje, że stopa bezrobocia może jeszcze nieco spaść w październiku i listopadzie. Patrząc na zahamowanie dynamiki wzrostu wynagrodzeń i niewielki spadek liczby...

23.10.2018

Haładyj: Będą zmiany w prostej spółce akcyjnej

Spółki Małe i średnie firmy

Startupy powinny być zadowolone z możliwości elektronicznej rejestracji prostej spółki akcyjnej i obrotu akcjami bez udziału notariusza. Ważna jest też możliwość emitowania różnego ich rodzajui....

19.10.2018

Michał Hara: Sąd pyta, by nie błądzić

Wymiar sprawiedliwości

Wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym nie jest jedynie przywilejem, czy obowiązkiem sądów krajowych. Jest istotnym elementem procesu wykładni i stosowania prawa europejskiego, które potrafi być...

18.10.2018

Nie ma już uzasadnienia dla zmian czasu

Administracja publiczna

Korzyści wynikające z lepszego wykorzystania światła słonecznego – które były jednym z pierwotnych powodów wprowadzenia ponad sto lat temu w Niemczech, a później i w innych krajach zmiany czasu –...

18.10.2018