Ograniczenie korzystania z nieruchomości po rokowaniach

Prawo gospodarcze

Wystąpienie o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości wymaga przeprowadzenia rokowań z jej właścicielem (użytkownikiem wieczystym). Jest to analogiczna sytuacja jak przy wywłaszczeniu polegającym na odebraniu prawa - strony początkowo powinny spróbować się porozumieć

14.11.2018

Programy rewitalizacji wymagają partycypacji społecznej

Samorząd terytorialny

Udział mieszkańców w planowaniu  procesu rewitalizacji nie powinien zostać sprowadzony jedynie do informacji na stronie internetowej gminy – uważa Iwona Janicka, ekspert w zakresie partycypacji i współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

13.11.2018

Spór o regulamin wynagradzania nie doprowadzi do upadłości firmy

Prawo pracy

Dziś można już twierdzić, że związki zawodowe nie mogą nadwerężać finansów pracodawcy przez odmowę współpracy i brak chęci „bycia przekonanym”, że obniżki widełek płacowych w regulaminie wynagradzania są konieczne. Pracodawcy, którzy nie są w stanie przekonać związków do zmian, mogą wziąć sprawy w swoje ręce i uchylić cały regulamin

13.11.2018

Ubezpieczenie - wartość rzeczywista czy odtworzeniowa?

Prawo cywilne Domowe finanse

Przy podejmowaniu decyzji o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania najczęściej pierwsze skrzypce gra jej cena. Im mniejsze koszty polisy, tym lepiej dla naszego portfela – myślimy. Jednak gdy dojdzie do sytuacji, w której nasze mieszkanie spłonie, zostanie zalane lub okradzione, oszczędność na kwocie składki okazać się tragiczna w skutkach.

11.11.2018

Prof. Piotrowski: Zabezpieczenie unijnego trybunału obowiązuje

Wymiar sprawiedliwości

Wbrew deklaracjom polityków obozu rządzącego, postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wstrzymujące stosowanie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, obowiązuje od momentu jego wydania i nie podlega zaskarżeniu - twierdzi prof. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

10.11.2018

Prawo żywnościowe coraz lepiej chroni konsumentów

Prawo gospodarcze

Nowe unijne rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych żywności umożliwi podawanie do publicznej wiadomości ratingu firm spożywczych przygotowanego na podstawie wyników kontroli. Jego powstanie w Polsce nie jest jednak pewne.

10.11.2018

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są trudniejsze do wdrożenia niż RODO

Prawo gospodarcze Finanse Compliance

Nowe przepisy mają być skutecznym gwarantem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Teraz więc liczy się nie tylko dążenie do skutku i staranne działanie, ale skuteczność tego działania. Instytucja musi więc sama udowodnić dochowanie należytej staranności przy konstruowaniu systemu przeciwdziałania praniu.

09.11.2018

Podatki po nowemu - dużo zmian w 2019 roku

Ordynacja

Projekty zmian podatkowych na 2019 rok nie zostały jeszcze w pełni ukończone i zatwierdzone, ale coraz bliżej jest jednak do ich wejścia w życie, dlatego warto przyjrzeć się, jak przebiegają przygotowania firm i instytucji publicznych do planowanych zmian - pisze Marta Tomaszewska

09.11.2018

12 listopada nie jest świętem w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu

Prawo pracy Małe i średnie firmy

Ustawa ustanawiająca 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy ma zaledwie kilka artykułów i dotyczy jednostkowego zagadnienia, a jednak powoduje dyskusje, czy 12 listopada 2018 r. objęty jest ograniczeniami w prowadzeniu handlu. Mimo przeciwnego stanowiska PIP i MRPiPS wygląda na to, że sklepy mogą być otwarte - pisze dr Marta Derlacz-Wawrowska, radca prawny, praktyka prawa pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

08.11.2018

Posłowie projektują likwidację in vitro w Polsce, co uderzy w niepłodne pary

Opieka zdrowotna

Wejście proponowanej przez posłów ustawy w życie w zasadzie eliminowałoby w Polsce in vitro, uderzałoby w niepłodne pary potrzebujące skutecznego i nowoczesnego leczenia, przeprowadzanego zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną - twierdzi dr Grzegorz Mrugacz, ginekolog-położnik, specjalista leczenia niepłodności, dyrektor medyczny Klinik Bocian.

07.11.2018

Wysłanie pracownika za granicę będzie droższe

Prawo pracy

Nowa dyrektywa nie przewiduje rewolucji w zasadach zatrudnienia, ale konsekwencją wprowadzonych zmian mogą być trudności w delegowaniu pracowników. Wysłanie pracownika za granicę będzie przede wszystkim droższe i ograniczone czasowo.

07.11.2018

Prezes SO w Bydgoszczy: Zmiany w procedurze cywilnej mogą usprawnić procesy

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w procedurze cywilnej, w szczególności dążenie do koncentracji materiału dowodowego, planowania czynności procesowych, ograniczania przejawów nadużywania uprawnień procesowych przez strony, prowadzą do usprawnienia, a w konsekwencji skrócenia czasu trwania tych postępowań

07.11.2018

W sobotę nadzwyczajny zjazd radców prawnych

Prawnicy

Dwa lata po odbytym w listopadzie 2016 r. krajowym zjeździe radców prawnych, który między innymi dokonał wyboru władz krajowych, obradować będzie zjazd nadzwyczajny. Jego uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na kilka ważnych dla samorządu pytań - piszą radcowie prawni Zbigniew Pawlak i Dariusz Sałajewski.

07.11.2018

Rozwód, czyli jak przejść przez pole minowe

Prawo rodzinne

Rozwód oznacza silny stres i skrajne emocje. W takich warunkach łatwo o zaognienie konfliktu i przekreślenie szans na porozumienie. Jak podejść do rozwodu, by nie traktować go jak wojny? Dlaczego warto najpierw udać się do mediatora i psychologa, a dopiero potem do prawnika?

06.11.2018

Porozumienia dystrybucyjne: renesans interwencji antymonopolowych

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Niemiecki UOKiK wydał kilka decyzji antymonopolowych dotyczących ustalania cen między producentem a dystrybutorem, adresowanych w sumie do 27 przedsiębiorców i nakładających kary w kwocie 260,5 mln euro. Wydaje się, że organy ochrony konkurencji w UE na nowo podejmują aktywnie sprawy dotyczące porozumień wertykalnych

06.11.2018

Inspektor PIP weźmie odpowiedzialność za działania osób, na które nie ma wpływu

Prawo pracy

Osoby zobowiązane do składania oświadczeń oczywiście je złożą, ale z pełną świadomością, iż od tego momentu ponoszą odpowiedzialność za działania osób, na które nie mają żadnego wpływu. I bez jakiegokolwiek zawinienia mogą być pociągani z tego tytułu do drastycznej odpowiedzialności służbowej

05.11.2018

Wiceszef UODO: Niech firmy sobie stworzą standardy stosowania RODO

Prawo gospodarcze RODO

Sami przedsiębiorcy powinni wypracować pewne standardy, które my zatwierdzimy. To jest właściwsze i o wiele ciekawsze rozwiązanie niż objaśnienia wydawane przez inne organy – mówi Mirosław Sanek, wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

05.11.2018