Zwolnienie z podatku od subwencji finansowej – czy aby na pewno?

Ordynacja CIT Doradca podatkowy Tarcza finansowa

Przedsiębiorcy nie cieszą się w ostatnim czasie sympatią polskiego ustawodawcy, patrząc choćby na rozwiązania wprowadzane w ramach tzw. Polskiego Ładu. Problematyczne są jednak także zasady zwolnienia z podatku umorzenia subwencji finansowej. W przyjętym rozwiązaniu może bowiem czyhać haczyk, a może zwyczajny błąd – piszą Mateusz Kamiński i Jakub Jankowiak z kancelarii FILIPIAK BABICZ LEGAL.

22.12.2021

Dr Damasiewicz: Sędziowie chcieliby mieć więcej czasu na drążenie trudnych spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Polsce sędziowie muszą zajmować się licznymi sprawami, nie mają jednak zespołu osób, które stale by ich wspierały w tej pracy. Z tego powodu sędziowie często nie mają czasu, by zagłębiać się w trudnych problemach, mimo że wielu chętnie przeczytałoby monografię na dany temat - podkreśla dr Agnieszka Damasiewicz.

22.12.2021

Prof. Nowak-Far: Musimy się liczyć z wielkim odszkodowaniem za Lex TVN

Spółki Prawo gospodarcze Prawo unijne

Uchwalone 17 grudnia prawo Lex TVN jest bardzo wadliwe, bo narusza zarówno umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartą z rządem USA, jak i prawo unijne. Odszkodowanie, które zapłaci Polska zawierać będzie kwotę inwestycji oraz utracone korzyści, więc będzie olbrzymie - twierdzi prof. dr hab. Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej.

22.12.2021

Przedświąteczna zbiórka datków w firmie musi być zgodna z prawem

Prawo pracy

Zbliża się okres przedświąteczny i w wielu firmach pracodawcy, bądź pracownicy z własnej inicjatywy, zamierzają zorganizować akcje charytatywne w formie zbiórki pieniędzy, zabawek lub żywności na szczytny cel. Warto przy takich działaniach uwzględnić kwestie prawne, aby nie naruszyć przepisów o zbiórkach publicznych – piszą prawniczki Karolina Kołakowska i Julia Janik.

22.12.2021

Prof. Kulczycki: Minister rozdaje punkty, ale jakości w nauce nie podnosi

Szkolnictwo wyższe

Przemysław Czarnek zamiast dać na naukę więcej pieniędzy, dosypał więcej punktów. Te punkty to są tak naprawdę ruble transferowe, uwięzione między ministrem a uczelniami. To absolutnie nie podnosi ani poziomu naukowego ani nie dostarcza prawdziwej informacji zwrotnej naukowcom. Z rolą ewaluacji mamy od lat problemy, ale było zdecydowanie lepiej przed działaniami ministra.

22.12.2021

Dubois i Stępiński: Imperium neosędziów kontratakuje w Sądzie Najwyższym

Prawnicy Administracja publiczna

Trzej nowi sędziowie Sądu Najwyższego stwierdzili, że nie może w nim orzekać sędzia, który nominację sędziowską do sądu wojewódzkiego otrzymał od Rady Państwa kilkadziesiąt lat temu. Ten neokaeresowy skład, odwracając po mistrzowsku kota ogonem, powołał się na test niezależności i niezawisłości wypracowany w wyroku TSUE, pogłębiając w ten sposób chaos panujący w wymiarze sprawiedliwości.

21.12.2021

“Tryptyk płatniczy” czyli o popularnym modelu świadczenia usług przez branżę FinTech

Nowe technologie Finanse

Ustawa o usługach płatniczych wprowadza zamknięty katalog ośmiu usług płatniczych, których świadczenie pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego wymaga uzyskania stosownego zezwolenia albo wpisu do odpowiedniego rejestru. np. rejestru małych instytucji płatniczych. Jedną z usług jest możliwość wydawania instrumentów płatniczych

21.12.2021

Postępowania karne skarbowe tuż przed przedawnieniem ciągle problematyczne

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy

Pomimo posiadania od dawna stosownej wiedzy o kwestionowanych rozliczeniach podatkowych, organy zazwyczaj zwlekają do ostatniej chwili z inicjacją postępowania karnoskarbowego, co wzbudza uzasadnione podejrzenia co do motywów tej czynności procesowej. Pewne obawy rodzić może także różne podejście do oceny tych samych okoliczności - pisze Andrzej Suwiński, doradca podatkowy współpracujący z kancelarią Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi.

21.12.2021

Linia wysokiego napięcia na nieruchomości nie zawsze musi być problemem

Administracja publiczna Budownictwo

Właścicielowi nieruchomości oprócz roszczenia o usunięcie linii wysokiego napięcia przysługuje prawo do tzw. przesunięcia linii, albo zmiana z naziemnych na podziemne. W ostatnich latach niektóre miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nakładają na operatorów systemu przesyłowego taki właśnie obowiązek - piszą adwokat Aleksandra Zielonka oraz aplikant radcowski Adrian Łukasik.

20.12.2021

Rządowy projekt ustawy o sygnalistach zawiera postanowienia niezgodne z dyrektywą

Prawo pracy RODO Compliance Prawo unijne

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jest niezgodny z unijną dyrektywą co do określenia podmiotów, na które nałożone zostaną szczególne obowiązki umożliwienia dokonywania zgłoszeń wewnętrznych - piszą Karolina Woźniak i Marcin Różański. Bo jak podkreślają, w kontekście progów wynikających z dyrektywy należy uwzględniać także pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

20.12.2021

Dr Kuźnicki: Kodyfikacja zasady biznesowej oceny sytuacji niekonieczna

Spółki Prawo gospodarcze

Niestety, coraz częściej ustawodawca próbuje wprowadzać punktowe zmiany w kodeksie spółek handlowych, w stosunku do których są wątpliwości interpretacyjne. Przykładem takim jest ingerencja w uregulowanie dotyczące składania rezygnacji przez członka zarządu. Jeśli tak, to trzeba dokonać zmiany w większości przepisów tego kodeksu, bo są wobec nich spory w doktrynie i orzecznictwie.

20.12.2021

Kończy się rok - ostatni dzwonek na dochodzenie swoich roszczeń

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Choć od ponad 3 lat obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące zasad przedawnień majątkowych, nowe okresy przedawnienia oraz sposoby ich naliczania wciąż nastręczają trudności. Wiele osób na swoją niekorzyść zapomina, że jeśli termin przedawnienia trwa co najmniej dwa lata, to mija on nie dokładnie z upływem tego okresu, ale ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

18.12.2021

Tomasz Michalik: Polska sama będzie mogła decydować w sprawie stawek VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Państwa członkowskie zgodziły się na zmiany w Dyrektywie VAT i rozszerzenie listy towarów i usług, do których będzie można stosować niższe stawki VAT. Obejmie to 24 grupy towarów i usług. Musimy poczekać aż zmiany zostaną przyjęte, ale to tylko formalność – mówi Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w kancelarii MDDP. I dodaje, że kierowane w tej sprawie naciski na Komisję Europejską mają wymiar tylko marketingowy.

17.12.2021

Rosati: Nie analogowa a cyfrowa - NRA stawia na zmianę Adwokatury

Prawnicy Nowe technologie

Jesteśmy w epoce powszechnej cyfryzacji, która jest też udziałem Adwokatury. Dlatego w tej kadencji stawiamy przede wszystkim na to, by przeprowadzić ją z epoki analogowej w Adwokaturę, która będzie potrafiła odpowiadać na wyzwania przyszłości. To doskonały moment, by odważnie wejść w świat cyfrowy, bez obaw, bez kompleksów, ale odpowiedzialnie i na naszych zasadach - mówi Przemysław Rosati, prezes NRA.

17.12.2021

Warykiewicz: Przywracanie praworządności to także lepsza egzekucja prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja

Poczynania władzy, począwszy od 2015 roku, skompromitowały stabilność i bezpieczeństwo sytemu demokratycznego, między innymi poprzez obezwładnienie sądów i uczynienie z nich kolejnego narzędzia walki z obywatelem. Ale przywracanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów musi odbywać się z jednoczesnym usprawnieniem procesu egzekucji orzeczeń - pisze Tomasz Warykiewicz.

16.12.2021

Kadulski: Problemu mobbingu w sądach nie rozwiążą bezmyślne procedury

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

By sądy radziły sobie z mobbingiem potrzebna jest przede wszystkim zmiana mentalności. Powinny być też przygotowane i wpisane do regulaminu pracy jednostek konkretne zapisy dotyczące polityki antymobbingowej, takie które z jednej strony umożliwią zgłaszania takich sytuacji, z drugiej chronić będą osoby pokrzywdzone - mówi Dariusz Kadulski, wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

16.12.2021

Kodeks dobrych praktyk ma uporządkować działalność influencerów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Współpraca reklamowa influencerów z markami stała się popularnym sposobem promocji produktów i usług. Dzięki internetowym gwiazdom firmy zyskały nowy kanał i sposób dotarcia do potencjalnych klientów. Jednak nie zawsze taka współpraca odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, naruszając prawa konsumenta. Rozwiązaniem może być stosowanie się do kodeksu dobrych praktyk.

16.12.2021

Prezes TSUE: Podważanie prawa UE to kryzys egzystencjalny Wspólnoty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Spór z polskim rządem o praworządność dotyczy niezależności wymiaru sprawiedliwości, a nie prymatu prawa Unii nad polską konstytucją - stwierdził prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen Lenaerts. I dodał, że podważanie przez państwa członkowskie i ich sądy zasad obowiązujących w traktatach Unii Europejskiej to kryzys egzystencjalny dla całej wspólnoty.

15.12.2021

W 2022 roku polskie prawo sięgnie kosmosu

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Trzeba wyznaczyć granicę Polski w kosmosie. Uzgodnić, kto ubezpieczy stłuczki, a także uregulować, kto i jak może zarobić na przestrzeni kosmicznej. Trwają prace nad pierwszą polską ustawą o działalności kosmicznej. Regulacji możemy spodziewać się już w 2022 roku. Światowi gracze korzystają z usług polskich firm i instytucji naukowych. Krajowe prawo kosmiczne będzie naszą dźwignią rozwoju.

15.12.2021

Za brak informacji o realizowanej strategii podatkowej grożą kary

Prawo karne CIT Doradca podatkowy

Za brak informacji o strategii przepisy przewidują karę pieniężną w kwocie do 250 tysięcy złotych. Kara wymierzana jest za nieprzekazanie organowi podatkowemu adresu publikacji informacji. Powstaje zatem pytanie, czy niekompletna informacja o strategii podatkowej może skutkować nałożeniem na podatnika kary pieniężnej – piszą Piotr Nowosielski i Sebastian Kopacz z kancelarii Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi.

15.12.2021