RPO: więzienia nieodpowiednie dla niepełnosprawnych

W obowiązującym w Polsce systemie prawa zakłady karne i areszty śledcze nie są zobligowane do zapewnienia niepełnosprawnym osadzonym odpowiednich warunków - sygnalizuje rzecznik praw obywatelskich.

23.12.2013

Kardynał: gender na pewno nie w katolickiej szkole

Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kardynał Zenon Grocholewski powiedział w czwartek, że niektóre szkoły katolickie ulegają czasem ideologii gender. W tych placówkach nie ma na to miejsca,...

20.12.2013

Hernand: prokurator strażnikiem wolności

W kontradyktoryjnym procesie karnym rola prokuratora urasta do rangi strażnika wolności obywatelskich, to prokuratura bowiem zawsze stoi na straży praworządności i czuwa nad ściganiem przestępstw...

20.12.2013

Od stycznia pełne odliczenie VAT na auta firmowe

Po 1 stycznia będzie można kupić samochód firmowy z pełnym odliczeniem podatku VAT. Potem, jeśli propozycje Komisji Europejskiej wejdą w życie, wysokość odliczenia będzie zależeć od tego, czy auto...

18.12.2013