"Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do Państwa Posłów: nie głosujcie za rozwiązaniami, które spowodują obniżenie jakości kształcenia oraz chaos organizacyjny w szkołach. Negatywne skutki  pośpiesznych, nieprzemyślanych decyzji dotkną wszystkich –  uczniów, nauczycieli i rodziców." - czytamy w liście związkowców.
ZNP podkreśla, że popiera ideę uporządkowania rynku podręczników szkolnych i obniżenia kosztów ponoszonych przez rodziców, ale uważa, że zmiany wprowadzane są zbyt szybko. Według związkowców nowela ograniczy autonomię nauczyciela i odbije się na jakości kształcenia.
"Słuszna i oczekiwana idea bezpłatnego podręcznika nie może być usprawiedliwieniem drogi na skróty. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w drodze ustawy, z ominięciem procedur stosowanych wobec wszystkich pozostałych podręczników, to stworzenie groźnego precedensu na dziś i na jutro. To odejście od ustawowych procedur, które są gwarantem wysokiej jakości merytorycznej podręczników szkolnych." - piszą związkowcy. Sprzeciwiają się także skreśleniu przepisu  zobowiązującego dyrektora szkoły do podania najpóźniej do 15 czerwca każdego roku do publicznej wiadomości informacji o zestawie podręczników, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego. Więcej>>

Polecamy: Rządowy podręcznik na bakier z prawem?