"Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiedział się za możliwością zatrudnienia osoby wspierającej nauczyciela pod warunkiem, że wobec tej osoby będą stosowane przepisy ustawy Karta Nauczyciela. Przedstawiciel ZNP zwrócił uwagę posłów, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie faktycznie wprowadza do systemu oświaty dwie kategorie nauczycieli, tj. nauczycieli zatrudnianych na podstawie Karty Nauczyciela i nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy." - piszą związkowcy. zwracają uwagę, że przepisy pozwalające na zatrudnianie osób wspierających nauczycieli na zasadach określonych w Kodeksie pracy będzie prowadził do omijania Karty Nauczyciela.
"To niebezpieczny precedens, otwierający w przyszłości możliwość zatrudniania np. psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych na podstawie Kodeksu pracy." - czytamy w komunikacie>>