RPO apeluje o wyższe kary za przestępstwa z nienawiści

Trzeba surowiej karać za przestępstwa z nienawiści, czyli popełniane ze względu na narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie czy bezwyznaniowość lub tożsamość płciową - uważa rzecznik praw...

17.02.2016

Zmiany w ustroju rolnym to "ręczne sterowanie"?

Projektowana ustawa o ustroju rolnym wprowadza zbyt daleko idące ograniczenia - o wszystkim ostatecznie zdecydują urzędnicy, oni będą decydować o transakcjach ziemią; ta sytuacja przypomina trochę...

16.02.2016

Lewiatan: potrzebna ulga podatkowa dla startupów

Startupy powinny mieć możliwość korzystania ze specjalnych ulg podatkowych - uważa Konfederacja Lewiatan w Białej Księdze inwestycji. Resort finansów poinformował, że wsparcie dla startupów jest...

15.02.2016

Kary za "polskie obozy"? Raczej mało realne

Eksperci ostrożnie wypowiadają się o skuteczności wytaczania spraw sądowych za używanie zwrotu typu polski obóz, bo realne możliwości ścigania sprawców mogą okazać są niewielkie. Jednak, według...

15.02.2016

Ustawa frankowa zagraża giełdzie i gospodarce

Ponad 40 mld złotych tyle według wyliczeń Narodowego Banku Polskiego może kosztować ustawa frankowa. Straty banków to problem dla dla wielu in stytucji i branż - twierdzi analityk Mateusz Adamkiewicz...

15.02.2016

Sędziowie krytycznie o zmianach w procedurze karnej

Kardynalne zmiany w procedurze karnej, wprowadzone od 1 lipca 2015 roku, nie zostały jeszcze dostatecznie przetestowane w ramach sądowego stosowania prawa. Nie ma więc jeszcze podstaw do ich oceny, a...

15.02.2016

Prokuratura wrażliwsza na przestępstwa z nienawiści

Wiceprokurator generalna Marzena Kowalska twierdzi, że w obszarze antydyskryminacyjnym udało się osiągnąć postęp. W latach 2000-2003 skierowano zaledwie trzy akty oskarżenia w tych sprawach, a w...

15.02.2016

Jest poważny problem z dochodami z CIT

W okresie ostatnich 11 lat dochody firm płacących CIT wzrosły o 160 proc., a dochody budżetu z tytułu tego podatku, niewspółmiernie, tylko o 69 proc. W rezultacie, wpływy z CIT do budżetu zajmują 4....

15.02.2016

Niełatwe wdrażanie w Polsce regulacji FATCA

Instytucje finansowe są już zobowiązane do wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Jednak regulacje budzą wiele wątpliwości twierdzi radca prawny Ewa...

15.02.2016

RPO pyta, co z ustawą o biegłych sądowych

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do rządu o pilne zajęcie się projektem ustawy o biegłych sądowych. - Dziś prawo nie reguluje jasno, jak mają oni pracować, a w efekcie obywatele są krzywdzeni...

14.02.2016