Księgowi chcą dobrego i spójnego prawa

Tylko spójne, wysokiej jakości, globalne regulacje mogą doprowadzić do pobudzenia światowego wzrostu gospodarczego twierdzi Międzynarodowa Federacja Księgowych.

10.02.2016

Premie z zysku są kosztem podatkowym

Coraz częściej pracodawcy wypłacają pracownikom nagrody uzależnione od wypracowanego przez firmę zysku. Pojawia się pytanie, czy środki przeznaczone na wypłatę tego rodzaju nagród stanowią koszt...

10.02.2016

VAT: to podatnik wyznacza preproporcję

Podatnicy, którzy wykonują zarówno działalność gospodarczą w znaczeniu VAT jak i podejmują inne formy aktywności, od 2016 roku winni wyznaczać wskaźnik proporcji, w piśmiennictwie określany często...

09.02.2016

Radcowie przeciwni zmianom w procedurze karnej

Zmiany w procedurze karnej należałoby odłożyć do czasu, aż okrzepną w praktyce zmiany wprowadzone od 1 lipca ubiegłego roku i stanie się możliwe zdiagnozowanie rzeczywistych problemów wymagających...

08.02.2016

Etyka adwokatów i radców już na egzaminie

Zachodzące ostatnio znaczące zmiany w regulacjach dotyczących zawodów prawniczych w Polsce, a szczególnie adwokata i radcy prawnego, w nowym wymiarze stawiają także zagadnienia etyczne związane z...

08.02.2016