Etyk biznesu: ekonomia współpracy potrzebuje prawa

Nowe technologie sprawiają, że gospodarka szybko się zmienia. Nie zatrzymamy rozwoju tzw. sharing economy, ale możemy zadbać o odpowiednie otoczenie regulacyjne - mówi etyk biznesu dr hab. Bolesław...

23.07.2016

FOR: nowa ustawa o TK to dalsze psucie państwa prawa

Jest to już kolejna w tej kadencji parlamentu ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Pomimo senackich poprawek, które mają stworzyć pozory poszukiwania kompromisu, ustawa ta jest kolejną próbą blokowania...

22.07.2016

Jak się przygotować do raportowania w formacie JPK

Od 1 lipca 2016 r. część podatników jest zobowiązana do wypełnienia nowego obowiązku raportowego względem organów podatkowych, a mianowicie do przedstawiania na żądanie Jednolitego Pliku Kontrolnego...

22.07.2016

Aport nie zawsze wywołuje skutki na gruncie VAT

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Jego przedmiotem mogą być pieniądze, rzeczy lub prawa oraz umiejętności, kompetencje...

21.07.2016

Trudne problemy funduszy sekurytyzacyjnych

Ostatnie lata przyniosły szereg inicjatyw legislacyjnych i orzeczeń, które czynią coraz trudniejszą windykację prowadzoną przez fundusze sekurtyzacyjne. Wydana pod koniec czerwca uchwała Sądu...

19.07.2016

Bodnar: władza sączy oskarżenia przeciwko sądom

Jeśli minister sprawiedliwości zapowiada zaostrzenie kar za korupcję sędziów, podczas gdy w Polsce prawie nie ma takiego zjawiska, to chodzi o upowszechnianie przekazu, że w wymiarze sprawiedliwości...

19.07.2016

Prezydium KRS: nowa ustawa zablokuje Trybunał

Niektóre zapisy ustawy z 7 lipca o Trybunale Konstytucyjnym uniemożliwią wywiązywanie się z jego roli, a przez to zmienią ustaloną od wielu lat pozycję ustrojową sądu konstytucyjnego, obniżając jego...

19.07.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski