Podzielona płatność w VAT przyniesie także korzyści

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) uzyskają większą ochronę przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie szczególnie istotne...

03.07.2017

Ubezpieczyciele mają chronić dane klientów

Ubezpieczyciele jako podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają duże ilości danych osobowych są zobowiązani do zabezpieczania zebranych informacji w najlepszy możliwy sposób...

29.06.2017

Split payment tematem dyskusji na posiedzeniu RDS

Podczas posiedzenia Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, które odbyło się 26 czerwca br. przedstawiciel resortu finansów przedstawił m.in. informację...

28.06.2017

Edukacji prawnej w Polsce brakuje odgórnej inicjatywy

Świadomość prawna powinna być zaszczepiona w społeczeństwie od najmłodszych lat, aby tkwiła w ludziach jak oczywista wiedza, że dwa plus dwa równa się cztery. Tymczasem ta świadomość jest w Polsce...

27.06.2017

Trudna ochrona prawa do prywatności "osoby zamożnej"

W dzisiejszym świecie prywatność osoby fizycznej jest sferą ulegającą systematycznemu ograniczaniu. Sprzyja temu rewolucja technologiczna, łatwość dostępu do informacji, a także pogoń za atrakcyjnym...

27.06.2017

Upadłość możliwa częściej niż raz na 10 lat

Jednym ze skutków przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być umorzenie zobowiązań upadłego, których nie udało się zaspokoić w postępowaniu upadłościowym, pomimo iż przeprowadzono likwidację...

26.06.2017