Repolonizacja mediów. Czy to zgodne z prawem UE?

Zmuszenie do wyzbycia się przez podmioty zagraniczne swoich aktywów w mediach prowadziłaby do naruszeń ogólnych zasad obowiązujących w Polsce na podstawie Konstytucji, ale także podstawowych swobód...

04.08.2017

Rada Legislacyjna: twórca nie będzie miał wyboru

Za zasadniczy mankament projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi należy uznać nie przyznanie twórcom prawa wyboru organizacji zarządzania, niezależnie od ich obywatelstwa,...

03.08.2017

NBP popiera prezydencki projekt ws frankowiczów

Narodowy Bank Polski z zadowoleniem odnotowuje inicjatywę zmiany Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli...

02.08.2017

Pozwy zbiorowe teraz w szerszym zakresie

Od początku czerwca tego roku obowiązują zmiany w pozwach zbiorowych, które dotyczą zakresu roszczeń, które mogą być zgłaszane w postępowaniu grupowym, oraz przebiegu samego postępowania. Warto...

02.08.2017

Marketing usług prawnych przed nowymi wyzwaniami

Coraz rzadziej słyszy się opinie, że marketing usług prawniczych nie istnieje. Niestety, wciąż jeszcze zdarzają się przypadki utożsamiania marketingu z reklamą, które to pojęcie jest wciąż w branży...

31.07.2017

Wystawcy pustych faktur grożą konsekwencje karne

Faktury, z którymi nie wiążą się żadne dostawy lub usługi, albo którym towarzyszą co prawda ujawnione w nich zdarzenia gospodarcze, ale podmiotem je realizującym jest ktoś inny niż ich wystawca...

31.07.2017

Upadłość konsumencka coraz bardziej popularna

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano informacje o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej względem 2778 osób. Z roku na rok instytucja konsumenckiej...

29.07.2017