Zdrowotne i chorobowe - to dwa różne ubezpieczenia

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, choć nazwy mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Często te pojęcia bywają mylone, a efekt tego jest taki, że w czasie choroby możemy nie mieć prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego. W przypadku ubezpieczeń niewiedza może dużo kosztować.

05.05.2023

TOP 5 - ranking najciekawszych nadużyć pracowników na L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Majówka to okres wzmożonych urlopów oraz bliższych i dalszych wyjazdów wypoczynkowych Polaków. To jednocześnie czas, w którym rosną wskaźniki fikcyjnych zwolnień chorobowych. Średnio co trzecie zwolnienie lekarskie pobierane w kraju nad Wisłą wykorzystywane jest w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Wykrycie tego procederu może skutkować odmową wypłaty wynagrodzenia za ten czas.

29.04.2023

Zasiłek pogrzebowy waloryzowany jak emerytury i renty - projekt

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. waloryzacji zasiłku pogrzebowego na takich samych zasadach, na jakich są waloryzowane m.in. renty i emerytury, przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Komisja do Spraw Petycji, która jest jego autorem, uznała, że po 12 latach „zamrożenia” kwoty zasiłku pogrzebowego konieczne jest wprowadzenie systemowych zmian.

28.04.2023

Sąd: Korzystanie z uprawnień nie świadczy o pozorności umowy o pracę

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS zarzucił, że wolą stron umowy o pracę było stworzenie pozoru zatrudnienia, w celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczeń. Jedynym z powodów był fakt, że po miesiącu od jej zawarcia okazało się, że pracownica jest w ciąży. Sąd przyznał, że okres wykonywania pracy był krótki, ale zwrócił też uwagę, że jednym z podstawowych świadczeń, na których opiera się stosunek pracy, jest korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej.

28.04.2023

Szybko rośnie liczba osób otrzymujących emerytury poniżej ustawowego limitu

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W grudniu 2022 r. ZUS wypłacał 365,3 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury, czyli o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z najnowszych danych Zakładu. W ciągu ostatnich 12 lat liczba takich emerytur wzrosła ponad piętnastokrotnie i w ciągu kilkunastu lat może dojść do 700-800 tys. To zwykle osoby, które pracowały krótko i płaciły niskie składki.

25.04.2023

Dr Łuczak: Młodzi rodzice zyskają nowe uprawnienia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo europejskie

Już 26 kwietnia w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu Pracy, która nada szereg nowych uprawnień pracownikom będącym rodzicami małych dzieci. Nowe przepisy oznaczają nie tylko zmiany w wysokości wypłacanych świadczeń i zwiększenie ochrony rodziców małych dzieci przed zwolnieniem, lecz również wpłyną na bardziej aktywną partycypację drugiego z rodziców w wychowaniu dziecka - pisze dr Paweł Łuczak.

25.04.2023

ZUS: Wciąż rośnie liczba ubezpieczonych cudzoziemców

Ubezpieczenia społeczne

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła 1,07 mln osób. To o 10 tys. więcej niż w lutym tego roku oraz o 403 tys. więcej w porównaniu z lutym 2020 roku - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powołując się na najnowsze dane.

24.04.2023

Coraz więcej pojedynczych kontroli pracowników na L4

Ubezpieczenia społeczne

Początek 2023 roku jest rekordowy pod względem pobierania przez Polaków L4. W samym tylko styczniu i lutym zarejestrowano ponad 5 milionów zwolnień lekarskich, co stanowi wzrost aż o 16 proc. względem ubiegłego roku. Pracodawcy coraz częściej więc decydują się na pojedyncze kontrole pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. W 2022 roku takich kontroli było aż o 55 proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej.

17.04.2023

Ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do sejmowej komisji – będą zmiany

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Rząd planuje od przyszłego roku wprowadzić nowe świadczenie wspierające bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością. Będzie ono obok, a nie zamiast, dotychczasowego systemu wsparcia, jak renty socjalne, rodzinne czy z tytułu niezdolności do pracy. Eksperci zauważają jednak rozbieżności w uzasadnieniu i w samym projekcie ustawy, szczególnie w kwestii ubezpieczenia opiekunów dorabiających do świadczenia pielęgnacyjnego.

14.04.2023

Resort nie pokazał listy schorzeń uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności na stałe

Pomoc społeczna Pacjent Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Niepelnosprawność

Posłowie nie zapoznali się w piątek z listą schorzeń, które uprawniałyby do otrzymania bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności. Były oczekiwania, że przygotowywana od miesięcy lista zostanie przedstawiona na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Wiceminister rodziny Paweł Wdówik poinformował jednak, że co prawda lista jest gotowa, ale sam otrzymał ją dzień wcześniej, czyli w czwartek, i nie jest gotowy odnieść się do przygotowanego przez ekspertów materiału.

14.04.2023

Kontrowersyjna skala oceny poziomu potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnością

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Projekt rozporządzenia resortu rodziny w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością starającej się o świadczenie wspierające zakłada, że ocena będzie odbywać się poprzez hiszpańską skalę BVD, opartą na ICF. Eksperci zgodnie twierdzą, że konieczne jest oparcie oceny funkcjonalnej o ICF, i równie zgodnie podkreślają, że wybrana przez ministerstwo skala BVD jest najgorszą z możliwych.

13.04.2023

ZUS: W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2023 r. Polacy spędzili 42,5 mln dni na zwolnieniach lekarskich

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

5,1 mln zwolnień lekarskich wpłynęło do ZUS tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. Najczęstszą przyczyną absencji były choroby układu oddechowego – podał w środę ZUS. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. nastąpił wzrost zarówno liczby dni absencji chorobowej – o 8,6 proc., jak i liczby zaświadczeń lekarskich – o 16,1 proc. W pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. na zwolnieniach lekarskich byliśmy przez 42,5 mln dni.

12.04.2023

Świadczenie wspierające - ministerstwo uruchomiło infolinię

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami. Pod numerem telefonu 22 245-61-00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego.

06.04.2023

Preferencyjna stawka ZUS dla lekarzy wykonujących działalność gospodarczą na rzecz pracodawcy

Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne

Okręgowa Izba Lekarska wygrała proces sądowy w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według preferencyjnej stawki przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy. Ten przełomowy wyrok dla lekarzy zapadł w drugiej połowie marca przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.

05.04.2023

Zawieszanie renty rolniczej – po interwencji RPO ministerstwo analizuje możliwość zmian

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Są skargi na zasady zawieszania renty rolniczej w przypadku prowadzenia działalności rolniczej małżeństwa rolników, z których jedno pobiera emeryturę, a drugie rentę rolniczą. W odpowiedzi na wystąpienie RPO, resort rolnictwa poinformował, że analizowana jest możliwość podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zawieszania części uzupełniającej renty rolniczej, gdy małżonek rencisty przejdzie na emeryturę.

05.04.2023

Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością, albo pielęgnacyjne dla opiekuna - rząd przyjął projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Świadczenie wspierające dla osoby posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia to nowa forma wsparcia osób z niepełnosprawnością. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnościami, a kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej. Opiekunowie zyskają możliwość podejmowania pracy.

04.04.2023

ZUS wyjaśnia zasady wsparcia dla piekarni i cukierni wykorzystujących paliwa gazowe

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany paliwem gazowym, będą mogli korzystać z preferencyjnych stawek za gaz – przypomina ZUS. I wyjaśnia, w jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek w sprawie skorzystania z tego przywileju.

03.04.2023

Waloryzacja świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dwa razy w roku – RPO pisze do rządu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest waloryzowane raz w roku - w styczniu – zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tymczasem z powodu wysokiej inflacji minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2023 roku dwa razy – w styczniu i w lipcu. Przepisy regulujące tryb waloryzacji świadczenia nie przewidują dwukrotnej podwyżki w ciągu roku, dlatego powinny zostać zmienione - uważa RPO.

31.03.2023

Sąd: Nieskierowanie na badania lekarskie nie przesądza o nieważności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownica posiadała zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu. Pracodawca błędnie ocenił, że w takiej sytuacji nie musi jej skierować na badania dopuszczające do podjęcia pracy. Sąd uznał jednak, że okoliczność ta nie mogła świadczyć o nieważności stosunku pracy.

31.03.2023

Trzynaste emerytury – pierwsze przelewy jeszcze w marcu

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostaną je wszyscy emeryci i renciści – w sumie około 9,7 mln osób – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

30.03.2023